Hoppa till innehåll
Detaljbild på studerande i automationslabbet

Kurser för elektroteknikprogrammet

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140112

   0

  • Grunderna till ingenjörsmatematik

   M004701

   10

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Algebra

   M004701-1

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Trigonometri

   M004701-2

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Derivata och integraler

   M004701-3

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Vektorer

   M004701-4

   1

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Matriser

   M004701-5

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Komplexa tal

   M004701-6

   1

  • Introduktion till fysik

   M005501

   6

  • Introduktion till fysik - Mekanik

   M005501-1

   3

  • Introduktion till fysik - Termodynamik

   M005501-2

   1 1/2

  • Introduktion till fysik - Ellära

   M005501-3

   1 1/2

  • Teknisk kemi

   M007105

   3

  • Teknisk engelska

   M002205

   3

  • Svenska

   M001105

   2

  • Programmering 1

   E007504

   3

  • Sannolikhetslära och Statistik

   E004307

   5

  • Fysik 2

   E005206

   5

  • Differentialekvationer

   E004405

   5

  • Signaltransformer

   E004504

   5

  • Fysik 3

   E005305

   5

  • Engelska 2

   M002305

   2

  • Ekonomi

   E008103

   3

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Datateknik

   M006105

   2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006115

   2 1/2

  • Forskningsmetodik

   E910601

   1

  • Hållbarhet

   E904102

   3

  • Miljömedvetenhet och -uppföljning

   E905103

   2

  • Teoretisk elteknik

   E104802

   6

  • Mätteknik 1

   E107104

   2

  • Elritning

   E101503

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111106

   4

  • Elektronik 1

   E106503

   5

  • Elektronik 2

   E106603

   3

  • Digitalteknik 1

   E111105

   3

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105603

   4

  • Reglerteknik 1

   E108504

   2

  • Styrteknik 1

   E109603

   4

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112104

   2

  • Mätteknik 2

   E107204

   2

  • Industriell IT 1

   E121105

   2

  • Eldrifter

   E120203

   4

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Modellering och simulering

   E124104

   6

  • Teknisk ritning 1

   E127002

   3

  • Teknisk ritning 1

   E127003

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102104

   3

  • Fartygsteknikens grunder

   M110105

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122102

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102104

   2

  • Fartygsteori

   E125102

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110405

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106104

   2

  • Fartygselanläggningar

   E116503

   6

  • Maritimt ledarskap

   S1659033

   2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111206

   4

  • Fartygsautomation 1

   E117503

   4

  • Digitalteknik 2

   E111204

   1

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118103

   3

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Teknisk ritning 2

   E127102

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810021

   2 1/2

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810021-1

   1/2

  • Basic Safety - Överlevnadsteknik

   S0810021-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810021-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810021-4

   1/2

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810021-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Praktisk fartygs elteknik - ETO & ETR

   E300104

   8

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103

   7

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-1

   4

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-2

   3

  • Smarta material

   E902102

   2

  • Energiteknik

   E902203

   5

  • Förnybar energi

   E902301

   3

  • Förnybar energi

   E902302

   3

  • Energilagring och Batteriteknik

   E902401

   3

  • Simulatorövningar Kraftverk

   E902501

   2

  • Fysikalisk simulering

   E902602

   2

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903302

   2

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903202

   2

  • Databaserad analys

   E903102

   4

  • Programkonstruktion och projekthantering

   I180602

   10

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Programmering 1

   I160104

   8

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806051

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Grundläggande elservice och felsökning

   E900101

   5

  • Kortkurser

   E900901

   1

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

  • Examensarbete - svenska för examensarbetet

   E501103-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140112

   0

  • Grunderna till ingenjörsmatematik

   M004701

   10

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Algebra

   M004701-1

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Trigonometri

   M004701-2

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Derivata och integraler

   M004701-3

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Vektorer

   M004701-4

   1

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Matriser

   M004701-5

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Komplexa tal

   M004701-6

   1

  • Introduktion till fysik

   M005501

   6

  • Introduktion till fysik - Mekanik

   M005501-1

   3

  • Introduktion till fysik - Termodynamik

   M005501-2

   1 1/2

  • Introduktion till fysik - Ellära

   M005501-3

   1 1/2

  • Teknisk kemi

   M007105

   3

  • Teknisk engelska

   M002205

   3

  • Svenska

   M001105

   2

  • Programmering 1

   E007504

   3

  • Sannolikhetslära och Statistik

   E004307

   5

  • Fysik 2

   E005206

   5

  • Differentialekvationer

   E004405

   5

  • Signaltransformer

   E004504

   5

  • Fysik 3

   E005305

   5

  • Engelska 2

   M002305

   2

  • Ekonomi

   E008103

   3

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Datateknik

   M006105

   2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006115

   2 1/2

  • Forskningsmetodik

   E910601

   1

  • Hållbarhet

   E904102

   3

  • Miljömedvetenhet och -uppföljning

   E905103

   2

  • Teoretisk elteknik

   E104802

   6

  • Mätteknik 1

   E107104

   2

  • Elritning

   E101503

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111106

   4

  • Elektronik 1

   E106503

   5

  • Elektronik 2

   E106603

   3

  • Digitalteknik 1

   E111105

   3

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105603

   4

  • Reglerteknik 1

   E108504

   2

  • Styrteknik 1

   E109603

   4

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112104

   2

  • Mätteknik 2

   E107204

   2

  • Industriell IT 1

   E121105

   2

  • Eldrifter

   E120203

   4

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Modellering och simulering

   E124104

   6

  • Teknisk ritning 1

   E127002

   3

  • Teknisk ritning 1

   E127003

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102104

   3

  • Fartygsteknikens grunder

   M110105

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122102

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102104

   2

  • Fartygsteori

   E125102

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110405

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106104

   2

  • Fartygselanläggningar

   E116503

   6

  • Maritimt ledarskap

   S1659033

   2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111206

   4

  • Fartygsautomation 1

   E117503

   4

  • Digitalteknik 2

   E111204

   1

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118103

   3

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Teknisk ritning 2

   E127102

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810021

   2 1/2

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810021-1

   1/2

  • Basic Safety - Överlevnadsteknik

   S0810021-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810021-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810021-4

   1/2

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810021-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Praktisk fartygs elteknik - ETO & ETR

   E300104

   8

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103

   7

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-1

   4

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-2

   3

  • Smarta material

   E902102

   2

  • Energiteknik

   E902203

   5

  • Förnybar energi

   E902302

   3

  • Energilagring och Batteriteknik

   E902401

   3

  • Simulatorövningar Kraftverk

   E902501

   2

  • Fysikalisk simulering

   E902602

   2

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903302

   2

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903202

   2

  • Databaserad analys

   E903102

   4

  • Programkonstruktion och projekthantering

   I180602

   10

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Interkulturell kommunikation

   B130702

   2

  • Programmering 1

   I160104

   8

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806051

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Grundläggande elservice och felsökning

   E900101

   5

  • Kortkurser

   E900901

   1

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

  • Examensarbete - svenska för examensarbetet

   E501103-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140112

   0

  • Grunderna till ingenjörsmatematik

   M004701

   10

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Algebra

   M004701-1

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Trigonometri

   M004701-2

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Derivata och integraler

   M004701-3

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Vektorer

   M004701-4

   1

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Matriser

   M004701-5

   2

  • Grunderna till ingenjörsmatematik - Komplexa tal

   M004701-6

   1

  • Introduktion till fysik

   M005501

   6

  • Introduktion till fysik - Mekanik

   M005501-1

   3

  • Introduktion till fysik - Termodynamik

   M005501-2

   1 1/2

  • Introduktion till fysik - Ellära

   M005501-3

   1 1/2

  • Teknisk kemi

   M007105

   3

  • Teknisk engelska

   M002205

   3

  • Svenska

   M001105

   2

  • Programmering 1

   E007504

   3

  • Sannolikhetslära och Statistik

   E004307

   5

  • Fysik 2

   E005206

   5

  • Differentialekvationer

   E004405

   5

  • Signaltransformer

   E004504

   5

  • Fysik 3

   E005305

   5

  • Engelska 2

   M002305

   2

  • Ekonomi

   E008103

   3

  • Studieteknik

   Y010704

   1

  • Datateknik

   M006105

   2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006115

   2 1/2

  • Forskningsmetodik

   E910601

   1

  • Hållbarhet

   E904102

   3

  • Miljömedvetenhet och -uppföljning

   E905103

   2

  • Grundläggande forskningsmetodik

   Y010404

   2

  • Teoretisk elteknik

   E104802

   6

  • Mätteknik 1

   E107104

   2

  • Elritning

   E101503

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111106

   4

  • Elektronik 1

   E106503

   5

  • Elektronik 2

   E106603

   3

  • Digitalteknik 1

   E111105

   3

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105603

   4

  • Reglerteknik 1

   E108504

   2

  • Styrteknik 1

   E109603

   4

  • Mätteknik 2

   E107204

   2

  • Industriell IT 1

   E121105

   2

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112104

   2

  • Eldrifter

   E120203

   4

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Modellering och simulering

   E124104

   6

  • Teknisk ritning 1

   E127002

   3

  • Fartygsteknikens grunder

   M110105

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122102

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102104

   2

  • Fartygsteori

   E125102

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110405

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106104

   2

  • Fartygselanläggningar

   E116503

   6

  • Maritimt ledarskap

   S1659033

   2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111206

   4

  • Fartygsautomation 1

   E117503

   4

  • Digitalteknik 2

   E111204

   1

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118103

   3

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Teknisk ritning 2

   E127102

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Praktisk fartygs elteknik - ETO & ETR

   E300104

   8

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103

   7

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-1

   4

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901103-2

   3

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903302

   2

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903202

   2

  • Databaserad analys

   E903102

   4

  • Fysikalisk simulering

   E902602

   2

  • Smarta material

   E902102

   2

  • Energiteknik

   E902203

   5

  • Programkonstruktion och projekthantering

   I180602

   10

  • Förnybar energi

   E902301

   3

  • Simulatorövningar Kraftverk

   E902501

   2

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Energilagring och Batteriteknik

   E902401

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806051

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Grundläggande elservice och felsökning

   E900101

   5

  • Kortkurser

   E900901

   1

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

  • Examensarbete - svenska för examensarbetet

   E501103-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Fysik 1

   E005104

   6

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Svenska

   M001104

   2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Fysik 2

   E005205

   5

  • Differentialekvationer

   E004405

   5

  • Signaltransformer

   E004503

   5

  • Fysik 3

   E005304

   5

  • Engelska 2

   M002304

   2

  • Engelska 2

   M002305

   2

  • Ekonomi

   E008102

   3

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Forskningsmetodik

   E910601

   1

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Datakunskap

   E910501

   1 1/2

  • Miljömedvetenhet och -uppföljning

   E905103

   2

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Elritning

   E101502

   3

  • Mätteknik 1

   E107103

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111105

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Digitalteknik 1

   E111104

   3

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Teknisk ritning 1

   E127001

   3

  • Fartygsteknikens grunder

   M110104

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygselanläggningar 1

   E116502

   6

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205

   4

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 2

   E111203

   1

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Kylteknik

   M105204

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Teknisk ritning 2

   E127102

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • SRC

   S0802051

   1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657033

   1 1/2

  • Maritime Resource Management (MRM)

   S1657043

   1

  • Brandskydd advanced

   S1821022

   1/2

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102

   7

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102-1

   4

  • Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

   E901102-2

   3

  • Datorteknik och -kommunikation

   E903301

   2

  • Introduktion till Matlab/Octave

   E903201

   2

  • Databaserad analys

   E903101

   4

  • Smarta material

   E902102

   2

  • Smarta material

   E902101

   2

  • Energiteknik

   E902203

   5

  • Förnybar energi

   E902301

   3

  • Programkonstruktion och projekthantering

   I180602

   10

  • Simulatorövningar Kraftverk

   E902501

   2

  • Fysikalisk simulering

   E902601

   2

  • Energilagring och Batteriteknik

   E902401

   3

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030504

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • IP-Carlo

   B900123

   3

  • Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektriker

   E300103

   8

  • Orienteringskurs för tankfartyg

   S0806051

   1

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • ISPS-SSO

   S3858023

   1

  • IGF Code Basic

   S3670013

   1

  • IGF Code Advanced

   S3671013

   1

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Marina bränslen och smörjoljor

   M110603

   1

  • Grundläggande elservice och felsökning

   E900101

   5

  • Kortkurser

   E900901

   1

  • Arbetsförlagd utbildning

   E401301

   30

  • Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedom

   E402102

   1

  • Godkänt praktikprogram för sjötjänst

   E401401

   78

  • Examensarbete

   E501103

   15

  • Examensarbete - Grundläggande forskningsmetodik

   E501103-1

   0

  • Examensarbete - svenska för examensarbetet

   E501103-2

   0

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Baskurs matematik

   C140111

   0

  • Matematik 1

   E004104

   5

  • Matematik 2

   E004204

   5

  • Fysik 1

   E005104

   6

  • Teknisk kemi

   M007104

   3

  • Teknisk engelska

   M002204

   3

  • Svenska

   M001104

   2

  • Programmering 1

   E007503

   3

  • Matematik 3

   E004306

   5

  • Fysik 2

   E005205

   5

  • Matematik 4

   E004404

   5

  • Matematik 5

   E004502

   5

  • Fysik 3

   E005304

   5

  • Engelska 2

   M002304

   2

  • Datakunskap

   Y010504

   1/2

  • Introduktion till teknisk mjukvara

   E006114

   2 1/2

  • Ekonomi

   E008102

   3

  • Forskningsmetodik

   E910601

   1

  • Datakunskap

   E910501

   1 1/2

  • Ekonomi

   I000503

   3

  • Hållbarhet

   E904101

   3

  • Miljömedvetenhet och -uppföljning

   E905101

   1

  • Livscykelanalys

   E906101

   1

  • Teoretisk elteknik

   E104801

   6

  • Mätteknik 1

   E107102

   2

  • Mätteknik 1

   E107103

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 1

   M111105

   4

  • Elektronik 1

   E106502

   5

  • Elektronik 2

   E106602

   3

  • Digitalteknik 1

   E111104

   3

  • Elkraftteknik & elmaskiner

   E105602

   4

  • Reglerteknik 1

   E108503

   2

  • Styrteknik 1

   E109602

   4

  • Mätteknik 2

   E107203

   2

  • Industriell IT 1

   E121104

   2

  • Mikroprocessorteknik 1

   E112103

   2

  • Eldrifter

   E120202

   4

  • Mätteknik 3

   E107302

   2

  • Mikroprocessorteknik 2

   E112202

   4

  • Styrteknik 2

   E109702

   3

  • Industriell IT 2

   E121203

   3

  • Reglerteknik 2

   E108604

   4

  • Modellering och simulering

   E124103

   6

  • Teknisk ritning 1

   E127001

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102103

   3

  • Teknisk ritning 1

   M102104

   3

  • Fartygsteknikens grunder

   M110104

   3

  • Ångteknik och turbiner

   E122101

   3

  • Maskin- och energiteknik 1

   E102103

   2

  • Fartygsteori

   E125101

   5

  • Fartygsdieselmotorer 1

   M110404

   3

  • Elritning

   E101502

   3

  • Förbränningsmotorer

   M106103

   2

  • Fartygselanläggningar

   E116501

   6

  • Fartygselanläggningar 1

   E116502

   6

  • Maritim miljömedvetenhet

   S1624032

   2

  • Maritimt ledarskap

   S1659023

   2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205

   4

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205-1

   3 1/2

  • Övningar i maskinrumssimulator 2

   M111205-2

   1/2

  • Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

   M302403

   1

  • Fartygsautomation 1

   E117502

   4

  • Digitalteknik 2

   E111203

   1

  • Kylteknik

   M105203

   3

  • Övningar i maskinrumssimulator 3

   E118102

   3

  • Maskin- och energiteknik 2

   E102201

   3

  • Teknisk ritning 2

   M102203

   1

  • Teknisk ritning 2

   E127101

   1 1/2

  • Praktikhandledning

   S1656043

   1/2

  • Kvalitetsledningssystem och ISM

   M302504

   1 1/2

  • Förordningar och certifikat

   M302604

   1

  • Övningar i maskinrumssimulator 4

   E118202

   3

  • Basic Safety

   S0810011