Elektroteknik – Finska nivå 2

Kurskod Y030505
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå A2 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse. Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mina personliga förhållanden, t.ex. information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar samt anställning. Läsförståelse: Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. Jag kan hitta viss information jag behöver i enkelt och vardagligt material som annonser, sociala media, textmeddelanden o s v. Jag kan förstå korta och enkla personliga meddelanden.
– Tala. Samtal: Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. Muntlig produktion: Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och mina nuvarande och tidigare arbetsuppgifter.
– Skriva: Jag kan skriva korta textmeddelanden och föra enkla anteckningar.

Innehåll

Kapitel 4 och 5 repetition samt 6-9. Enklare texter och övningar för fortsättningsnivå om t.ex. teman boende, resande, arbete, mat, fester, fritid och shopping. Inom grammatiken går man igenom t.ex. lokalkasus, demonstrativa pronomen, partitiv med ämnesord, objekt, bisatser, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, adjektiv och flertal. Som stöd används digimaterial med videor, audior, ordkort samt självrättande uppgifter.

Närvaro

Aktivt deltagande på Meet-möten. Ansvarstagande i par- och grupparbeten.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Bedömningsskala 1-5
Vitsord 1 Den studerande har tagit ansvar för självstudier, lämnat in godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen har aktivt deltagit i par- och grupparbeten.
Vitsord 3 Den studerande har visat stort ansvar för självstudier, lämnat in väl godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen har aktivt deltagit i par- och grupparbeten.
Vitsord 5 Den studerande har visat mycket stort ansvar för självstudier, lämnat in väl godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen har mycket aktivt deltagit i par- och grupparbeten samt bidragit till hela kursens inlärning genom att ha delat med sig av sitt kunnande.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A2 nivå
Den studerande behöver
1) Gehring , S. & Heinzmann, S. (2020). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. Finn Lectura. Antingen en bok eller en digital version (näköisversio) och
2) Digimaterial Suomen mestari 1 digitehtävät (studerande licens 12 Euro 12 mån.).

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Ljudfilerna till Suomen mestari 1 (2020).
E- ordböcker via högskolebibliotekets webbplats https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lexikon-och-ordbocker/

Förkunskaper

Finska nivå 1 eller motsvarande kunskaper (Basic Finnish).

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG.

Arbetsformer

Distanskurs som finns på lärplattform Google Classroom. Inlärning av ord och fraser. Repetition. Inlämningsuppgifter, par – och grupparbeten, Meet-möten med och utan lärare. Inspelningar. Ett rollspel i grupp.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:10