Elektroteknik – Ekonomi

Kurskod E008101
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs behärskar studerande olika företagsekonomiska frågeställningar på en nivå som krävs för att förstå och fungera i ett företag eller motsvarande organisation.

Contents

Företaget och samhället.
Affärsidé och marknadsföring.
Organisationsfrågor.
Kostnads/intäktsanalys.
Bokföring och bokslutsanalys.
Finansiering.
Eget företagande och entreprenörskap.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Ekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen, projektuppgift.

Material

Skärvad, P-H. Företagsekonomi 100: faktabok. 10. uppl. Malmö: Liber ekonomi, 2003. 455 s.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, diskussioner.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 15:45