Elektroteknik – Finska nivå 1

Kurskod Y030204
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå A1 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse: Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt. Läsförståelse: Jag kan vanliga namn, ord, och mycket enkla meningar, t.ex. på anslag och affischer eller i kataloger.
– Tala. Samtal: Jag kan tala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. Muntlig produktion: Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.
– Skriva: Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.

Innehåll

Inlärning av ord och fraser. Enkla texter och övningar för nybörjare om t.ex. teman länder, språk, väder, familj och vardag. Inom grammatiken går man igenom t.ex. personpronomina, att vara-verbet, verb i jakande och nekande, frågor, genitiv och ägandeform.

Närvaro

Aktivt deltagande på Meet-möten. Ansvarstagande i par- och grupparbeten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Ansvarstagande, godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Godkända ordprov. En godkänd praktisk tentamen i slutet av kursen i grupp.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A1 nivå, t.ex.
Gehring , S. & Heinzmann, S. (2020). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. Helsingfors: Finn Lectura.
En App för självstudier kan användas som stöd för inlärning.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Kursen är en nätkurs och finns på lärplattform Google Classroom. Texter, grammatik samt inlämningsuppgifter. Uppgifter i par och grupp. Meet-möten med och utan lärare. Inspelningar.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 22:46