Projekt

Aktuella forskningsprojekt och samarbeten vid Högskolan på Åland

Högskolan på Åland har en viktig roll som initiativtagare och drivande kraft av olika EU-projekt samt andra projekt som är finansierade av Ålands landskapsregering. Även externt finansierade projekt är en viktig del av utvecklingsarbetet inom högskolan.

Vårt utbildnings- och forskningsuppdrag är att generera kunskap som skapar tillväxt och utvecklar det åländska samhället. Arbetet sker i samarbete med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Högskolan på Åland medverkar också i flera nordiska och europeiska utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

 • Business Lab Åland är ett projekt för att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer.

  Projektet är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Ålands Näringsliv, Ålands Landskapsregering, Ålands Utvecklings Ab och utvalda partnerföretag.

  Projektet antar årligen nya sökande.

  Läs mer om Business Lab Åland

 • FM i Mathantverk på Åland arrangeras 7-9 oktober 2021. Läs mer om tävlingen och projektet Mathantverk.

 • Projektets syfte är att utveckla och rekonstruera lösningar för livslångt lärande baserat på fungerande modeller inom Norden. Samarbetspartners är Högskolan på Åland, Åbo Akademi och Mälardalens högskola.

  Läs mer om projektet Rekonstruktion av livslångt lärande

 • Projektet handlar om att skapa en ny onlinekurs inom finansiering och ekonomi, med hållbarhet som en synlig röd tråd i kursen.

  Läs mer om Sustainability in Finance

 • Högskolan på Åland har visionen att bli en koldioxidneutral organisation till år 2030. Syftet med det här projektet är att med hjälp av IT skapa lösningar som kan främja detta utvecklingsarbete.

  Läs mer om projektet utveckling av CO2-portal för Högskolan på Åland

 • Syftet med studien är att studera infektionsförekomst, kunskap, riskuppfattning, förebyggande beteende samt tillit till olika samhällsaktörer gällande covid-19.

  Läs mer om studien Ålands covid-19 populationskohort.

Avslutade projekt

 • Projektets uppdrag och vision var att bidra med utveckling och pilotering av senaste forskningsresultat för att på ett praktisk sätt minimera de klimatutmaningar som Östersjön står inför.

  Läs mera om projektet CharBioLogic

 • Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt och då främst depression och ångest/oro. Projektet fokuserar på att främja psykisk hälsa bland äldre från ett salutogent personcentrerat perspektiv.

  Målsättningen med projektet är att en aktivitetskoordinator samordnar och vid behov kompletterar redan befintliga resurser inom hälso- och sjukvården, kommunerna samt framför allt tredje sektorn rörande aktiviteter som kan verka hälsofrämjande för äldre i risk för psykisk ohälsa.

  Projektet avslutades 31.12.2018

  Läs mer om främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland

 • OnBoard-Med var ett Central Baltic Interreg projekt som leddes från Turun ammattikorkeakoulu i Åbo. Projektet hade deltagare även i Estland, Lettland och på Åland. Högskolan på Åland var ansvarig för bland annat Emergency Management utbildningsmodulen men deltog i alla delkurser som är inplanerade.

  Projektet avslutades 30 juni 2019.

  Läs mer på projektets webbsida OnBoard-Med.

 • Målsättningen med projektet är att utveckla en marin forskningsplattform, som är autonom och använder vind- och solenergi.

  Läs mer om Åland Sailing Robots