Projekt

Aktuella forskningsprojekt och samarbeten vid Högskolan på Åland

Högskolan på Åland har en viktig roll som initiativtagare och drivande kraft av olika EU-projekt samt andra projekt som är finansierade av Ålands landskapsregering. Även externt finansierade projekt är en viktig del av utvecklingsarbetet inom högskolan.

Vårt utbildnings- och forskningsuppdrag är att generera kunskap som skapar tillväxt och utvecklar det åländska samhället. Arbetet sker i samarbete med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Högskolan på Åland medverkar också i flera nordiska och europeiska utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

 • Business Lab Åland är ett projekt för att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer.

  Projektet är ett samarbete mellan Högskolan på Åland, Ålands Näringsliv, Ålands Landskapsregering, Ålands Utvecklings Ab och utvalda partnerföretag.

  Projektet antar årligen nya sökande.

  Läs mer om Business Lab Åland

 • Det finns en stark gränsöverskridande utmaning för yrkesutbildning inom akuta medicinska kompetenser och räddningstjänster inom sjöfarten i centrala Östersjöområdet.

  Projektet är ett Central Baltic Interreg projekt som leds från Turun ammattikorkeakoulu.

  Läs mer om OnBoard-Med

 • Målsättningen med projektet är att utveckla en marin forskningsplattform, som är autonom och använder vind- och solenergi.

  Läs mer om Åland Sailing Robots

Avslutade projekt

 • Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt och då främst depression och ångest/oro. Projektet fokuserar på att främja psykisk hälsa bland äldre från ett salutogent personcentrerat perspektiv.

  Målsättningen med projektet är att en aktivitetskoordinator samordnar och vid behov kompletterar redan befintliga resurser inom hälso- och sjukvården, kommunerna samt framför allt tredje sektorn rörande aktiviteter som kan verka hälsofrämjande för äldre i risk för psykisk ohälsa.

  Projektet avslutades 31.12.2018

  Läs mer om främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland