Hoppa till innehåll
HÅ flaggor

Projekt

Aktuella forskningsprojekt och samarbeten vid Högskolan på Åland

Högskolan på Åland har en viktig roll som initiativtagare och drivande kraft av olika EU-projekt samt andra projekt som är finansierade av Ålands landskapsregering. Även externt finansierade projekt är en viktig del av utvecklingsarbetet inom högskolan.

Vårt utbildnings- och forskningsuppdrag är att generera kunskap som skapar tillväxt och utvecklar det åländska samhället. Arbetet sker i samarbete med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn. Högskolan på Åland medverkar också i flera nordiska och europeiska utvecklingsprojekt.

Pågående projekt

 • Business Lab Åland är ett projekt för att hjälpa företagare att komma ut på marknaden och att stimulera entreprenörer.

  Business Lab passar såväl nystartade bolag som redan väl etablerade företag men gemensamt är att du som deltagare har ett eget driv, en vilja att utveckla ditt entreprenörskap och lever av eller har en tydlig ambition att leva av det som företaget ger.

  Projektet antar årligen nya sökande.

  Läs mer om Business Lab Åland

 • Projektet Digital Islands syftar till att förbättra självförsörjning och motståndskraft i europeiska öregioner genom digital teknik. Genom att utnyttja digitala lösningar kan öarna diversifiera sina ekonomier samt minska sitt beroende av turism och import.

  Läs mer om Digital Islands

 • Högskolan på Åland driver innovation och utveckling genom projektet Innovation Lab som är en mötesplats mellan högskolan, näringslivet och det offentliga. Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet för den innovativa utvecklingen och är ett nav inom våra högskoleutbildningar.

  Läs mer om Innovation Lab

 • Light in the Dark – Increasing resilience in rural and coastal tourism in the northern Baltic Sea Region by developing off-season experiences är ett stort, transnationellt projekt, mellan högskolor, små och medelstora företag samt utvecklingsorganisationer från Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen, finansiär är Interreg Baltic Sea Region. I projektet skapas nya tjänster riktade till moderna miljömedvetna och naturintresserade turister i syfte att förlänga turistsäsongen.

  Läs mer om projektet Light in the Dark

 • STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) är drivkraften för att göra Europa klimatneutralt för en grönare framtid och skydda vår naturliga livsmiljö. Grönare hållbara ekosystem som siktar till människors välbefinnande kommer att vara bra för oss människor, vår planet och ekonomi.

  Läs mer om projektet STEM COIL for Greener Sustainable Ecosystems

 • Projektet handlar om att skapa en ny onlinekurs inom finansiering och ekonomi, med hållbarhet som en synlig röd tråd i kursen.

  Läs mer om Sustainability in Finance

 • Högskolan på Åland har visionen att bli en koldioxidneutral organisation till år 2030. Syftet med det här projektet är att med hjälp av IT skapa lösningar som kan främja detta utvecklingsarbete.

  Läs mer om projektet utveckling av CO2-portal för Högskolan på Åland

 • Högskolan på Åland har under 2021-2024 ett projekt som ska utveckla av digital flerformspedagogik vid högskolan och digitalisera högskolans styrsystem för studieadministration.

  Läs mer om projektet Utveckling av flerformsundervisning och digitalisering av Högskolan på Åland.

 • Sustainable Flow är ett Central Baltic Interreg projekt som Högskolan på Åland driver tillsammans med sju andra samarbetspartner i Östersjöområdet. Projektets målsättning är bland annat att minska CO-utsläppen i projektets sju pilothamnar.

  Läs mer om Sustainable flow

Avslutade projekt

 • Projektets uppdrag och vision var att bidra med utveckling och pilotering av senaste forskningsresultat för att på ett praktisk sätt minimera de klimatutmaningar som Östersjön står inför.

  Läs mera om projektet CharBioLogic

 • Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt och då främst depression och ångest/oro. Projektet fokuserar på att främja psykisk hälsa bland äldre från ett salutogent personcentrerat perspektiv.

  Målsättningen med projektet är att en aktivitetskoordinator samordnar och vid behov kompletterar redan befintliga resurser inom hälso- och sjukvården, kommunerna samt framför allt tredje sektorn rörande aktiviteter som kan verka hälsofrämjande för äldre i risk för psykisk ohälsa.

  Projektet avslutades 31.12.2018

  Läs mer om främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland

 • Läs om projektet FM i Mathantverk

 • OnBoard-Med var ett Central Baltic Interreg projekt som leddes från Turun ammattikorkeakoulu i Åbo. Projektet hade deltagare även i Estland, Lettland och på Åland. Högskolan på Åland var ansvarig för bland annat Emergency Management utbildningsmodulen men deltog i alla delkurser som är inplanerade.

  Projektet avslutades 30 juni 2019.

  Läs mer på projektets webbsida OnBoard-Med.

 • Målsättningen med projektet är att utveckla en marin forskningsplattform, som är autonom och använder vind- och solenergi.

  Läs mer om Åland Sailing Robots

 • Projektets syfte var att utveckla och rekonstruera lösningar för livslångt lärande baserat på fungerande modeller inom Norden. Samarbetspartners var Högskolan på Åland, Åbo Akademi och Mälardalens högskola.

  Läs mer om projektet Rekonstruktion av livslångt lärande.

 • Åland Gear Up! var ett tvåårigt utbildningsprojekt som hjälpte de som på något sätt gör en insats i turismsektorn.

  Läs mer om Åland Gear Up!