Elektroteknik – Teknisk ritning 1

Kurskod E127002
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
Läsa ritningar som förekommer i verkstäder samt själv kunna framställa ritningar med hjälp av AutoCAD.

Innehåll

Ritteknik:
– ritningsformat, skalor
– linjetyper
– vyer, vyplaceringsmetoder och snitt
– måttsättning
– särskilda markeringar, materialbeteckningar, ytjämnhetsbeteckningar och svetsbeteckningar
– beteckningar för toleranser och passningar
– ritningsläsningsövningar
– standarder

CAD ritning:
– Grundläggande kommandon i Auto-Cad i samband med utförande av övningsuppgifter och ritningar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Bedömningskriterier:
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Taavola, K. (2010). Ritningsläsning från grunden. Faktabok (1. uppl.). Athena lär. 144 s. ISBN: 9789188816252
Taavola, K. (2010). Ritningsläsning från grunden. Övningsbok (1. uppl.). Athena lär. 64 s. ISBN: 9789188816269
CADFolks (2019). AutoCAD 2020 For Beginners (1. uppl.). Kishore. 344 s. ISBN: 9788193724149

Referenslitteratur:
Taavola, K. (2016). Ritteknik maskinteknik. Faktabok (2. uppl.). Athena lär. 376 s. ISBN: 9789188816207

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, CAD-ritning och självstudier

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 02 december 2022 kl 09:03