Studera maskinteknik

240 studiepoäng (4 år)
Maskiningenjör / kandidatexamen

Maskinteknik är utbildningsprogrammet för dig som är intresserad av sjöfart, maskinteknik och stora motorer. Ingenjörsutbildningens inriktning mot energi- och fartygsmaskinteknik ger kunskap inom både fartygsdrift och kraftverksdrift. Du får också en allmän kompetens inom området för energi- och marinteknik.

Utbildningen ger dig teoretiska grundkunskaper om funktionen hos och dimensioneringen av både fartygstekniska system och liknande system hos landbaserade industrier. Det är en efterfrågad kompetens som öppnar upp för arbetsmöjligheter i hela världen, både till sjöss och på land.

Teori och praktik

All teori varvas med övningar och praktik. Under utbildningstiden har du många möjligheter till yrkesutövning där du praktiskt får testa dina nya kunskaper.

Energi- och fartygsmaskinteknik är en bransch som utvecklas snabbt. För att hålla dina yrkeskunskaper uppdaterade är det därför viktigt att du själv aktivt söker ny kunskap både under och efter utbildningen.

Arbetsområden för maskintekniksingenjörer

Efter din examen kan du arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg. Andra vanliga arbetsuppgifter är teknisk ledning, inspektion och planering vid rederier och varv. Du kan också arbeta med driftledning, planering, konstruktion, tillverkning, kvalitetskontroll eller forskning vid olika företag och industrier. Till exempel kraftverk.

Programmet ger dig behörighet för yrken som bland annat maskinbefäl, maskinmästare, fartygsingenjör, teknisk sjöfartsinspektör eller lärare vid tekniska utbildningar.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i maskinteknik behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och maskinteknikprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till maskinteknikprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska, matematik och fysik.
  • För studerande med gymnasiebetyg från Sverige: godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.
 • Utbildningsprogrammet för maskinteknik antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 24 nybörjarplatser

Programöversikt

Programöversikt

  Matematik och fysik, 16%

  Maskinteknik, 45%

  Simulatorövningar, 8%

  Språk och ekonomi, 7%

  Säkerhetskurser, 5%

  Examensarbete, 6%

  Praktik, 13%

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 240 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna i maskinteknik är på heltid (40 h per vecka) och undervisning främst på dagtid, men vissa kvälls- och helgkurser kan förekomma. Antalet schemalagda timmar är ca 25-35 per vecka.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 240 sp och på helfart, innebär det fyra (4) års studier.

  Närvaro

  Närvaroplikt vid föreläsningar varierar mellan kurserna. Följ lärarens anvisningar och läs mer i kursbeskrivningen. Vid övningar och laborationer är det obligatorisk närvaro.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

   

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för maskinteknik kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • övningar
  • laborationer
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • övningar i maskinrumssimulator och ombord på skolfartyg
  • praktik
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid maskinteknikprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2020 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 19 Maskinteknik = studerande som började hösten 2019 vid maskinteknikprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2020 publiceras kommer de finnas under fliken ”20 Maskinteknik”

 • För att få en examen inom programmet för maskinteknik ingår 30 studiepoäng (sp) praktik. Målet med praktiken är att ge en mångsidig bild av dina framtida arbetsuppgifter samtidigt som du får användbar arbetslivserfarenhet.

  Praktik för vaktmaskinmästarbehörighet

  Om du planerar att läsa till sjöbehörigheten vaktmaskinmästare har du möjlighet att komplettera med ytterligare 78 poäng praktik genom valfria studier.

  Det godkända praktikprogrammet för behörighet till vaktmaskinmästare är totalt 12 månader och 108 sp, det vill säga 30 sp obligatorisk praktik + 78 sp tilläggspraktik.

  Praktik ombord på skolfartyget

  En viktig del av praktikutbildningen är tid ombord på de åländska sjöskolornas skolfartyg Michael Sars.

  Praktik tillgodo

  Du kan få upp till sex månaders praktik eller sjöpraktik räknat tillgodo. Till exempel om du har en yrkesskolexamen med lämplig inriktning eller om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom det aktuella yrkesområdet.

  För att få tidigare utbildning eller erfarenheter tillgodoräknade måste du fylla i en ansökan och bifoga intyg som styrker din ansökan. Varje ansökan bedöms individuellt.

  Läs mer om tillgodoräknande av kurs

  Läkarintyg för sjötjänstgöring

  Innan du gör din praktik i utbildningsprogrammet för maskinteknik ska du lämna in ett giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss. Mer information om läkarintyget får du på höstterminen under ditt första studieår.

  Läs mer om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa i förordningen om läkarundersökning av sjömän

   

 • Som studerande vid Högskolan på Åland uppmuntras du att åka som utbytesstudent till någon av högskolans samarbetshögskolor runt om i Europa.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i maskinteknik 240 sp vid Högskolan på Åland (2017)

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i maskinteknik, 240 sp och titeln Ingenjör YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 240 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

   

 • Utbildningen till maskiningenjör uppfyller de gällande myndighetskraven för övermaskinmästarbehörighet inom fartygsdrift enligt STCW 2010 Regulation III/2.

  Vaktman

  Efter att alla kurser under årskurs 1 är godkända och 60 dagars handledd sjöpraktik är genomförd kan du söka behörighet som vaktman med begränsning till maskin.

  Vaktmaskinmästare

  Efter ca 2,5 års studier vid maskinteknikprogrammet har du möjlighet att söka behörighet som vaktmaskinmästare. Kravet är att du har minst 12 månaders godkänd praktik och godkänt i de kurser som ingår i behörigheten.

  Här kan du läsa mer om kraven för fartygspersonalens behörighet

  Behörighet som maskinbefäl

  För de högsta maskinbefälsbehörigheterna är kravet ingenjörsexamen (4 år på högskolan inom programmet för maskinteknik) plus ytterligare praktik.

  Efter 12 månaders sjötid (praktik) som vaktmaskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som maskinmästare, vilket ger dig möjlighet att jobba som 1:e maskinist. Efter ytterligare 12 månaders sjötid som maskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som övermaskinmästare. Då kan du bli chief eller teknisk chef.

  På Transport- och kommunikationsverkets webbplats kan du läsa mer om behörighet för sjöfart

  Internationell behörighet för fartygstjänst

  Under tiden du studerar har du möjlighet att söka internationell behörighet för fartygstjänst. Till exempel kan du söka Basic Safety-certifikat efter säkerhetsutbildningen i åk 1.

  Dessa behörigheter utfärdas av Transport- och kommunikationsverket i Finland.

 • Med en kandidatexamen har du möjlighet att läsa vidare till en masterexamen vid andra högskolor i både Sverige och Finland.

 • Efter examen vid maskinteknikprogrammet kan du bland annat arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg och vid industrianläggningar på land. Du kan också arbeta med konstruktion, teknisk försäljning eller teknisk ledning, där inspektion och planering ingår.

  Framtida yrken är bland annat:

  • maskinbefäl
  • sjöingenjör
  • maskinchef
  • teknisk chef
  • fartygsingenjör
  • maskinmästare
  • lärare för teknisk utbildning
  • inspektör vid klassificeringssällskap
  • teknisk sjöfartsinspektör