Hoppa till innehåll

Studera maskinteknik

240/270 studiepoäng (4/4,5 år)
Maskiningenjör / maskinmästare / kandidatexamen

Maskinteknik är utbildningsprogrammet för dig som är intresserad av fartyg, energi- och maskinteknik. Du kan välja att läsa inriktningen energi- och fartygsmaskinteknik, som ger kunskap inom fartygsdrift och kraftverksdrift samt behörighet för sjötjänst som maskinbefäl. Om du inte planerar att jobba till sjöss kan du istället välja inriktningen energi- och marinteknik, där du får lära dig mera om miljö och hållbarhet, nya energitekniker och automation. Båda inriktningar ger en bred allmän kompetens inom området energi- och marinteknik.

Utbildningen ger dig teoretiska grundkunskaper om funktionen hos och dimensioneringen av både fartygstekniska system och liknande system hos landbaserade industrier. Det är en efterfrågad kompetens som öppnar upp för arbetsmöjligheter i hela världen, både till sjöss och på land.

Teori och praktik

All teori varvas med övningar och praktik. Under utbildningstiden har du många möjligheter till övning där du praktiskt får testa dina nya kunskaper.

Arbetsområden för maskinteknikingenjörer

Efter din examen med inriktning energi- och fartygsmaskinteknik kan du arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg. Andra vanliga arbetsuppgifter för maskinteknikingenjörer är teknisk ledning, inspektion och planering vid rederier och varv. Du kan också arbeta med driftledning, planering, konstruktion, tillverkning, kvalitetskontroll och utveckling vid olika företag och industrier.

Programmet ger dig möjlighet att arbeta som bland annat maskinbefäl, maskinmästare, fartygsingenjör, teknisk chef, teknisk sjöfartsinspektör, driftingenjör, projektingenjör, utvecklingsingenjör, testingenjör, planerare, konstruktör, konsult, produktchef, teknisk säljare, egen företagare och lärare vid tekniska utbildningar.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i maskinteknik behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och maskinteknikprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till maskinteknikprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska, matematik och fysik.
  • För studerande med gymnasiebetyg från Sverige: godkänt betyg i svenska A, engelska A, matematik B och fysik A/naturkunskap A+B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5, matematik 2a/2b/2c och fysik 1a/1b1 eller naturkunskap 2.
 • Utbildningsprogrammet för maskinteknik antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser

Programöversikt

Diagram över innehållet på landinriktningen

  Matematik, fysik, kemi och data, 16%

  Maskin-, energi-, fartygs-, el- och automationsteknik, 46 %

  Simulatorövningar, 6 %

  Språk och ekonomi, 5 %

  Säkerhetskurser eller valfria, 8 %

  Examensarbete, 6 %

  Praktik, 13%

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Inriktningen mot energi- och marinteknik är 240 studiepoäng (sp) och inriktningen mot energi- och fartygsmaskinteknik är 270 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna i maskinteknik är på heltid (40 h per vecka) och undervisning främst på dagtid, men vissa kvälls- och helgkurser kan förekomma. Antalet schemalagda timmar är ca 25-35 per vecka.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Läser du inriktningen energi- och marinteknik (240 sp) på helfart, innebär det fyra (4) års studier, medan inriktningen energi- och fartygsmaskinteknik (270 sp) på helfart är fyra och ett halvt (4,5) års studier.

  Närvaro

  Närvaroplikt vid föreläsningar varierar mellan kurserna. Följ lärarens anvisningar och läs mer i kursbeskrivningen. Vid övningar och laborationer är det obligatorisk närvaro.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för maskinteknik kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • eget arbete
  • övningar
  • laborationer
  • webbaserade studier
  • studiebesök
  • grupparbeten
  • övningar i maskinrumssimulator och ombord på skolfartyg
  • praktik
 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid maskinteknikprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2023 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 22 Maskinteknik = studerande som började hösten 2022 vid maskinteknikprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2023 publiceras kommer de finnas under fliken ”23 Maskinteknik”

 • Precis som i alla utbildningar vid Högskolan på Åland ingår det praktik i maskinteknikprogrammet. Syftet är att ge en mångsidig bild av dina framtida arbetsuppgifter.

  All praktik inom utbildningen gör du sommartid. Som studerande får du 0,3 sp/dag (8 h) för din arbetsprestation under praktiken. För oavlönad praktik är du därmed berättigad till studiestöd även sommartid. Du kan också räkna in betalt sommarjobb inom yrkesområdet i din praktik. Ta kontakt med din studiehandledare om du har frågor kring vad som godkänns som praktik.

  Du behöver 30 sp praktik för din ingenjörsexamen

  För din ingenjörsexamen behöver du ha genomfört 30 studiepoäng (sp) godkänd praktik inom kursen Arbetsförlagd utbildning. Den obligatoriska praktiken kan du göra ettdera på land eller till sjöss och gäller för både inriktningen energi- och fartygsmaskinteknik (sjö) och inriktningen energi- och marinteknik (land)

  För vaktmaskinmästarbehörighet behöver du ytterligare 78 sp sjöpraktik

  Om du i framtiden vill arbeta till sjöss och väljer sjöinriktningen har du ytterligare 78 sp praktik i sjötjänst. Det innebär att du genomför totalt 108 sp praktik. Sjöpraktiken gör du inom kursen Godkänt praktikprogram för sjötjänst, 78 sp. Praktiken kan ske på fartyg över hela världen och du får använda det du lärt dig under utbildningen i verklig arbetsmiljö.

  Efter avklarad 30 sp praktik + 78 sp sjöpraktik har du möjlighet att söka ut STCW-behörighet som Vaktmaskinmästare A-III/1, så kallad vaktmaskinmästarbehörighet.

  Praktik ombord på skolfartyget

  En viktig del av praktikutbildningen är tid ombord på de åländska sjöskolornas skolfartyg Michael Sars.

  Praktik tillgodo

  Du kan få upp till sex månaders praktik eller sjöpraktik räknat tillgodo. Till exempel om du har en yrkesskolexamen med lämplig inriktning eller om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom det aktuella yrkesområdet.
  För att få tidigare utbildning eller erfarenheter tillgodoräknade måste du fylla i en ansökan och bifoga intyg som styrker din ansökan. Varje ansökan bedöms individuellt.

  Läs mer om tillgodoräknande av kurs

  Läkarintyg för sjötjänstgöring

  Innan du gör din praktik inom inriktningen energi- och fartygsmaskinteknik (sjö) ska du lämna in ett giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss. Mer information om läkarintyget får du på höstterminen under ditt första studieår.

  Läs mer om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa i förordningen om läkarundersökning av sjömän

 • Som studerande vid Högskolan på Åland uppmuntras du att åka som utbytesstudent till någon av högskolans samarbetshögskolor runt om i Europa.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och en uppskattad merit hos dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i maskinteknik 240 sp vid Högskolan på Åland (2017)

Dina möjligheter efter examen

 • Inriktning mot energi- och marinteknik (land)

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i teknik, 240 sp och titeln Ingenjör, teknik YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 240 ECTS.

  Inriktning mot energi- och fartygsmaskinteknik (sjö)

  Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i sjöfart, 270 sp och titeln Ingenjör, sjöfart YH. På engelska heter examen Bachelor of Engineering, 270 ECTS.

   

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Utbildningen till maskiningenjör uppfyller de gällande myndighetskraven för övermaskinmästarbehörighet inom fartygsdrift enligt STCW 2010 Regulation III/2.

  Vaktman

  Efter att alla kurser under årskurs 1 är godkända och 60 dagars handledd sjöpraktik är genomförd kan du söka behörighet som vaktman med begränsning till maskin.

  Vaktmaskinmästare

  Efter ca 2,5 års studier vid maskinteknikprogrammet har du möjlighet att söka behörighet som vaktmaskinmästare. Kravet är att du har minst 12 månaders godkänd praktik och godkänt i de kurser som ingår i behörigheten.

  Här kan du läsa mer om kraven för fartygspersonalens behörighet

  Behörighet som maskinbefäl

  För de högsta maskinbefälsbehörigheterna är kravet ingenjörsexamen (4 år på högskolan inom programmet för maskinteknik) plus ytterligare praktik.

  Efter 12 månaders sjötid (praktik) som vaktmaskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som maskinmästare, vilket ger dig möjlighet att jobba som 1:e maskinist. Efter ytterligare 12 månaders sjötid som maskinmästare har du möjlighet att söka behörighet som övermaskinmästare. Då kan du bli chief eller teknisk chef.

  På Transport- och kommunikationsverkets webbplats kan du läsa mer om behörighet för sjöfart

  Internationell behörighet för fartygstjänst

  Under tiden du studerar har du möjlighet att söka internationell behörighet för fartygstjänst. Till exempel kan du söka Basic Safety-certifikat efter säkerhetsutbildningen i åk 1.

  Dessa behörigheter utfärdas av Transport- och kommunikationsverket i Finland.

 • Med en kandidatexamen har du möjlighet att läsa vidare till en masterexamen vid andra högskolor i både Sverige och Finland.

 • Efter examen vid maskinteknikprogrammet kan du bland annat arbeta med att leda och ansvara för drift och underhåll av maskinanläggningar ombord på fartyg och vid industrianläggningar på land. Du kan också arbeta med konstruktion, teknisk försäljning eller teknisk ledning, där inspektion och planering ingår.

  Framtida yrken är bland annat:

  • maskinbefäl
  • sjöingenjör
  • maskinchef
  • teknisk chef
  • fartygsingenjör
  • maskinmästare
  • lärare för teknisk utbildning
  • inspektör vid klassificeringssällskap
  • teknisk sjöfartsinspektör