Hoppa till innehåll

Digital Islands

Digital Solutions to Empower Island Communities

Översikt av projektet

Öregioner står inför unika utmaningar på grund av deras geografiska läge. Dessa utmaningar inkluderar begränsade transportmöjligheter, ett smalt utbud av ekonomiska aktiviteter (vanligtvis fokuserade på turism), ett stort beroende av import samt en brist på offentliga tjänster såsom hälsa och utbildning. På grund av dessa problem är öregioner ofta beroende av hjälp och resurser från fastlandet.

Digital teknik kan dock erbjuda nya sätt att hantera dessa utmaningar. Eftersom digitala lösningar kan användas var som helst, kan de hjälpa öregioner att bli mer självförsörjande och mindre beroende av fastlandet.

Öregioner kan växa sina ekonomier genom att använda digital teknik i befintliga företag och genom att attrahera nya digitalbaserade aktiviteter. Digitala verktyg kan förbättra offentliga tjänster såsom sjukvård, utbildning, transport och förvaltning. Genom att implementera digital teknik inom dessa områden kan öregioner övervinna många av sina unika utmaningar.

DIGITAL ISLANDS är ett projekt som involverar öregioner från hela Europeiska unionen:

 • Fryslân (Nederländerna), projektägare
 • Mallorca (Spanien)
 • Azorerna (Portugal)
 • Madeira (Portugal)
 • La Réunion (Frankrike)
 • Mayotte (Frankrike)
 • Åland (Finland)
 • Cres (Kroatien)
 • Södra Egeiska regionen (Grekland).

Mål med projektet

Projektets mål är att hjälpa öregioner att öka användningen av digitala metoder och lösningar i alla delar av ölivet. Projektet kommer att fokusera på tre huvudområden:

 • Användning av digital teknik inom företag och industri
 • Tillämpning av digital teknik på offentliga tjänster och faciliteter
 • Förbättring av livskvaliteten på öarna genom digitala metoder

Partnerna kommer att samarbeta med lokala grupper på öarna för att skapa och genomföra specifika digitala projekt som hjälper öarna att bli mer självförsörjande.

Delmål

 • Identifiera, utbyta och utveckla digitala verktyg, lösningar och metoder för att öka digitaliseringen av våra öar.
 • Förbereda och genomföra konkreta digitaliseringsinitiativ i samarbete med företag, samhällsaktörer, offentliga myndigheter och andra intressenter på öarna.
 • Sprida dessa metoder och erfarenheter till andra öregioner i Europa (och utanför).

Vad kommer projektet förändra?

Projektet syftar till att förbättra självförsörjning och motståndskraft i europeiska öregioner genom digital teknik. Genom att utnyttja digitala lösningar kan öarna diversifiera sina ekonomier, minska sitt beroende av turism och import. Denna förändring främjar ekonomisk tillväxt genom att integrera digital teknik i befintliga företag och attrahera nya digitalbaserade verksamheter.

Projektet strävar också efter att förbättra offentliga tjänster på öarna genom att använda digitala verktyg för sjukvård (e-hälsa), utbildning (e-lärande), transport (smart mobilitet) och förvaltning (e-förvaltning). Denna digitala övergång kan leda till bättre tillgång och livskvalitet för öarnas invånare.

I projektet arbetar vi genom att lära oss av varandra, det vill säga att vi lär oss mer om sådant vi har svag kompetens inom i syfte att stärka den.

Vad görs och vad är resultatet?

 • 9 studiebesök
 • 3 learning track intro webinars
 • 3 learning track wrap up webinars
 • 45 meetings of learning track groups (3 tracks x 3 groups x 5 meetings)

Resultatet av detta är:

 • 50 organisationer med ökad digital kapacitet
 • 9 förbättrade policy instruments

Projektperiod

1 april 2024 – 31 mars 2027, samt ett uppföljningsår med administration 1 april 2027 – 31 mars 2028.

Projektledare

Åländsk koordinator för projektet är Högskolan på Åland.

Anna-Lena Groos projektledare på 30 %, programansvarig företagsekonomi och Hospitality Management resten av tiden (plus andra projekt)
Anna Lundberg, projektledare på 15 %, annars lärare på vårdprogrammet (plus andra projekt)
Kairi Joesalu, utvecklingskoordinator, på 5% för projektadministration (plus andra projekt)

Åland Stakeholder Group (Regional Stakeholder Group RGS)
 • Ålands landskapsregering, IT-chef, Jani Sjölund
 • ÅDA, VD Christian Jansson
 • ÅHS, IT-chef Anders Svensson m. fl.
 • Utbildningsbyrån, Carola Eklund
 • Mariehamns stad, utvecklingschef Evelina Grandell-Rosenlund m. fl.
 • Ålands Näringsliv, Dan Andersson