Elektroteknik – Datakunskap

Kurskod E910501
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete:

Innehåll

Studerande skall kunna hantera:
– de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett textbehandlingsprogram, typ
Microsofts Word / Google Docs.
– skapa en kalkyl med vanligt förekommande formler och funktioner i ett kalkylprogram, typ Microsofts Excel / Google Sheet.
– kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram, typ Microsofts Powerpoint / Google Slides.

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Förkunskaper

Egen dator och/eller andra plattformar

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:29