Elektroteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124103
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera dynamiska matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av numeriska verktyg för analys och simulering

Innehåll

Grundläggande fysikaliska samband
Balansekvationer: massbalans, energibalans och kraftbalans.
Konstitutiva relationer.
Kirchoffs lagar, passiva komponenter, elektriska nät och differentialekvationer.
Laplace-transformen som verktyg för differentialekvationer.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Analytiska och numeriska lösningar för elektriska nät.
Utvärdering av modeller.
Tillämpningar och praktiska exeperiment.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftlig tentamen och/eller godkända övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Ljung, L. och Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Förkunskaper

Programmering, Teoretisk elteknik, Reglerteknik 1, Introduktion till teknisk mjukvara, Matematik 4, Fysik 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, tentamen/projektuppgifter.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 06 december 2023 kl 05:50