Elektroteknik – Marint arbetarskydd och säkerhetsteknik

Kurskod M302403
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha kunskaper i arbetarskyddet ombord med inriktning på maskinpersonal.
– förstå sitt säkerhetsansvar såsom befäl.

Innehåll

-Arbetarskyddsfrågor och -situationer som rör maskinpersonalens skiftande arbetsområden på olika fartygstyper. Säkerhetstänkande ombord vid olika arbetsuppgifter och -situationer såsom normal drift och dockning etc.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt uppgörelse med lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar.

Förkunskaper

Avlagd kurs i personlig säkerhet och socialt ansvar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG,G,U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och studiebesök ombord

Utskriven 06 december 2023 kl 06:50