Hoppa till innehåll

Kurser för sjukskötarprogrammet

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA241101

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA241102

   10 1/2

  • Grunder i näringslära

   VA241103

   1 1/2

  • Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA241104

   3

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA231101

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA231102

   10 1/2

  • Grunder i näringslära

   VA231103

   1 1/2

  • Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA231104

   3

  • Grunder i farmakologi

   VA232105

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA232207

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA233209

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA233211

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Grundläggande omvårdnad

   VA232306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA232308

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA233310

   15 1/2

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA221101

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA221102

   10 1/2

  • Grunder i näringslära

   VA221103

   1 1/2

  • Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA221104

   3

  • Grunder i farmakologi

   VA222105

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA222207

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA223209

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA223211

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA224212

   7 1/2

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA224214

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA225215

   18

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA225216

   4 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Grundläggande omvårdnad

   VA222306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA222308

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA223310

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA224313

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA225317

   18

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA211101

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA211102

   10 1/2

  • Grunder i näringslära

   VA211103

   1 1/2

  • Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA211104

   3

  • Grunder i farmakologi

   VA212105

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA212207

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA213209

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA213211

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA214212

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA215215

   18

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA214214

   7 1/2

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA215216

   4 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA216218

   4 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Grundläggande omvårdnad

   VA212306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA212308

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA213310

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA214313

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA215317

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA217320

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA201101

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA201102

   10 1/2

  • Grunder i immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA201104

   3

  • Grunder i näringslära

   VA201103

   1 1/2

  • Grunder i farmakologi

   VA202105

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA202207

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA203209

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA203211

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA204212

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA205215

   18

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA204214

   7 1/2

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA205216

   4 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA206218

   4 1/2

  • Fördjupning i hälsofrämjande och evidensbaserad omvårdnad

   VA207225

   10

  • Sexualkunskap

   VA161515

   5

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Grundläggande omvårdnad

   VA202306

   10 1/2

  • Grundläggande omvårdnad

   VA202306-1

   0

  • Grundläggande omvårdnad

   VA202306-2

   0

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA202308

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA203310

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA204313

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA205317

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA207320

   15

  • Examensarbete

   VA206419

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA191101

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 1

   VA191102

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 2

   VA192103

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA192205

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA193207

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA193209

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA194210

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA195213

   18

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA194212

   7 1/2

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA195214

   4 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA196216

   4 1/2

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Grundläggande omvårdnad

   VA192304

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA192306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA193308

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA194311

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA195315

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA197318

   15

  • Examensarbete

   VA196417

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA181101

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 1

   VA181102

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 2

   VA182103

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA182205

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA183207

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA183209

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA184210

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA185213

   18

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA184212

   7 1/2

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA185214

   4 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA186216

   4 1/2

  • Sexualkunskap

   VA161515

   5

  • Krispsykologi: Chock

   VA181516

   5

  • Krispsykologi: Intervention

   VA182515

   5

  • Organisation och ledning

   B110805

   10

  • Crowd and Crisis Management

   S1655033

   1 1/2

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Interkulturell kommunikation

   B130701

   3

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Grundläggande omvårdnad

   VA182304

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA182306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA183308

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA184311

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA185315

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA187318

   15

  • Examensarbete

   VA186417

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA171101

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 2

   VA172103

   1 1/2

  • Grunder i medicinsk vetenskap 2

   VA162103

   1 1/2

  • Grunder i medicinsk vetenskap 1

   VA171102

   15

  • Grundläggande näringslära

   VA161102-3

   1 1/2

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA172205

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA173207

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA173209

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA174210

   7 1/2

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA174212

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA175213

   18

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA175214

   4 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA176216

   4 1/2

  • Psykiatri

   VA175516

   15

  • Sexualkunskap

   VA161515

   5

  • Valfri VFU

   VA127324

   6

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Grundläggande omvårdnad

   VA172304

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA172306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA173308

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA174311

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA175315

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA177318

   15

  • Examensarbete

   VA176417

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnadens grunder

   VA141101

   9

  • Omvårdnad som profession och vetenskap

   VA161101

   15

  • Grunder i medicinsk vetenskap 1

   VA161102

   15

  • Anatomi och fysiologi

   VA161102-1

   10 1/2

  • Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygien

   VA161102-2

   3

  • Grundläggande näringslära

   VA161102-3

   1 1/2

  • Grunder i medicinsk vetenskap 2

   VA162103

   1 1/2

  • Grunder i medicinsk vetenskap

   VA141103

   12

  • Den äldre människan och långvariga sjukdomstillstånd

   VA162205

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA163207

   9 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA173207

   9 1/2

  • Ledarskap och hälsovårdsadministration

   VA163209

   5

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA164210

   7 1/2

  • Hälsofrämjande arbete

   VA165213

   18

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA165214

   4 1/2

  • Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhet

   VA164212

   7 1/2

  • Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnad

   VA166216

   4 1/2

  • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

   VA141202

   3

  • Sexualkunskap

   VA161515

   5

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

   VA141301

   6

  • Grundläggande omvårdnad

   VA142304

   7 1/2

  • Grundläggande omvårdnad

   VA162304

   10 1/2

  • Läkemedelsräkning och -hantering

   VA162304-1

   1

  • Verksamhetsförlagd utbildning

   VA162304-2

   7 1/2

  • Teoretiskt arbete kopplat till VFU

   VA162304-3

   2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA162306

   10 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA163308

   15 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA163308-1

   15

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA163308-2

   1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA164311

   15

  • Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

   VA165315

   18

  • Klinisk slutexamination

   VA167318

   15

  • Valfri VFU

   VA127324

   6

  • Examensarbete

   VA166417

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Omvårdnadens grunder

   VA141101

   9

  • Grunder i medicinsk vetenskap

   VA131103

   12

  • Grunder i medicinsk vetenskap

   VA141103

   12

  • Grunder i beteendevetenskap

   VA145115

   7 1/2

  • Grunder i folkhälsovetenskap

   VA145116

   1 1/2

  • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

   VA141202

   3

  • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 2

   VA142207

   4 1/2

  • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 3

   VA143211

   6

  • Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 4

   VA146220

   7 1/2

  • Den äldre människan

   VA132205

   3

  • Den äldre människan

   VA142205

   3

  • Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA132206

   7 1/2

  • Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA142206

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

   VA143209

   7 1/2

  • Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

   VA144212

   6

  • Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

   VA145217

   4 1/2

  • Kvinnors och barns hälsa

   VA145218

   4 1/2

  • Pedagogik och ledarskap

   VA144213

   7 1/2

  • E-hälsa

   VA137222

   6

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Ryska, grundkurs

   R033601

   3

  • Valfri VFU

   VA127324

   6

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • SRC - radiotelefoni

   S0802041

   1

  • Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

   VA141301

   6

  • Grundläggande omvårdnad

   VA142304

   7 1/2

  • Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

   VA142310

   7 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

   VA143312

   16 1/2

  • Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

   VA144314

   16 1/2

  • Omvårdnad inom primärhälsovård och vid psykiatrisk ohälsa

   VA145319

   19 1/2

  • Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination

   VA147323

   9

  • Examensarbete

   VA146421

   15