Elektroteknik – Datateknik

Kurskod M006103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha grundläggande kunskaper i användning av persondator motsvarande datakörkortet.
– ha grundläggande kunskaper om datorsystem, datakommunikation, operativsystem och databashantering, fördjupade kunskaper i användning av kalkylprogram samt orientering om programutveckling.

Innehåll

Datorns uppbyggnad, terminologi
Programanvändning och filhantering
Textbehandling
Kalkylprogram
Registerprogram
Ritprogram
Internet och websidor
Datakommunikation
Datorsystem
Operativsystem
Datateknikens användningsområden
Funktioner och diagram med kalkylprogram
Databaser
Presentation av programspråk

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, självstudier.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:10