Hoppa till innehåll

Utveckling av CO2-portal för Högskolan på Åland

Högskolan på Åland har visionen att bli en koldioxidneutral organisation till år 2030. Syftet med det här projektet är att med hjälp av IT skapa lösningar som kan främja detta utvecklingsarbete.

Högskolan på Åland har visionen att bli en koldioxidneutral organisation till år 2030. Syftet med det här projektet är att med hjälp av IT skapa lösningar som kan främja detta utvecklingsarbete.

Målsättningarna med projektet är att

  • skapa en central databas som innehåller data om högskolans alla koldioxidutsläppskällor (skolans lokaler, tjänsteresor, skolfartyget etc.)
  • skapa en hemsida som presenterar data om högskolans koldioxidutsläpp i form av olika diagram, så alla på ett lättillgängligt sätt kan följa skolans hållbarhetsutveckling
  • så långt som möjligt automatisera datainsamlingen. Berättigade användare av hemsidan ska dock kunna uppdatera databasen via olika formulär.

Projektledare

Projektet utförs av två studerande på IT-programmet, inom kursen “Programkonstruktion och projekthantering”.

Frågor kring projektet?

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Björn-Erik Zetterman, projektkoordinator.