Hoppa till innehåll

Kurser för Hospitality Management-programmet

Kursbeskrivningar för varje årskurs på programmet

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Change Management

   R164105

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Praktik 1

   R092101

   5

  • Praktik 2

   R492106

   20

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Change Management

   R164105

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Introduktion till högskolematematik

   B110112

   1

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 1

   Y030206

   3

  • Finska nivå 2

   Y030505

   3

  • Finska nivå 3

   Y030306

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Praktik 1

   R092101

   5

  • Praktik 2

   R492106

   20

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111105

   5

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Affärsengelska

   B130202

   3

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110504

   5

  • Starka drycker

   R021403

   3

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021203

   2

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära

   R021303

   6

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021603

   2

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021502

   7

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041106

   5

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242105

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252105

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181103

   3

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223103

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183203

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171103

   5

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110707

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173106

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Beslutsplanering för hospitality industrin

   R173203

   5

  • Marknadsföring

   B030104

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182103

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • Organisation och ledning

   R162104

   3

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Ledarskap i teori

   R165101

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mat och hälsa

   R223303

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Redovisning 1

   B010104

   5

  • Redovisning 2

   B010302

   5

  • Ekonomisk matematik

   B110904

   5

  • Företagande i wellness

   R250902

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • IP-Carlo

   B900123

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091104

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091203

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Projektledning

   B111402

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173105

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • HRM i praktiken

   R162203

   7

  • Ledarskap i teori

   R165101

   5

  • Ledarskap i teori

   R165102

   5

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mattrender

   R323202

   5

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Mat och dryck i kombination

   R223403

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Menyplanering

   R223203

   2 1/2

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Dryckeshantering

   R322202

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Change Management

   R164105

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365402

   5

  • Sustainable Finance

   B365302

   5

  • Finska nivå 1

   Y030204

   3

  • Finska nivå 2

   Y030503

   3

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Redovisning 1

   B010103

   5

  • Handelsmatematik

   B110903

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091203

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Ledarskap i praktik

   R494106

   5

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

  • Examensarbete del 1/ Intro - online

   Y501101-1

   2

  • Examensarbete del 2/ Inledning

   Y501101-2

   3

  • Examensarbete del 3/ Genomförande

   Y501101-3

   5

  • Examensarbete del 4/ Dokumentation och presentation

   Y501101-4

   5

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011202

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Digital kalkylering

   B111205

   2

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173105

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • HRM i praktiken

   R162202

   7

  • Företagande i wellness

   R250901

   5

  • Introduktion till informationsteknik

   I000103

   2

  • Agila metoder

   I011001

   1

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Måltidsturism

   R223501

   5

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Sustainable Finance

   B365301

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Digital affärsanalys

   B380201

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Finska nivå 4

   Y030403

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-1

   0

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105-2

   0

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Examensarbete

   R514103

   15

  • Examensarbete

   Y501101

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Affärsengelska

   B130201

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012202

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162102

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162103

   3

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Sjöfartsekonomi

   B050102

   3

  • Future Megatrends and Vocational Competences

   B365401

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Mat och hälsa

   R223302

   5

  • Mattrender

   R323201

   5

  • Mat och dryck i kombination

   R223402

   7 1/2

  • Menyplanering

   R223202

   2 1/2

  • Design och trender inom hotell och logibranschen

   R244103

   5

  • Internationella perspektiv på hotell-, kryssnings- och MICE-industrin

   R342101

   5

  • Destinationsutveckling

   R352301

   5

  • Tourism Trends and Strategies

   R353401

   5

  • Change Management

   R164104

   5

  • Bolagsrätt

   B120502

   5

  • Kalkylering med Google kalkyl

   R372101

   1

  • Praktik/ Projekt

   R393101

   5

  • Marknadsföring av Högskolan på Åland

   R340502

   1

  • Tutorkurs

   S3640032

   1

  • Dryckeshantering

   R322201

   5

  • Praktisk catering

   R322301

   3

  • Italienska, grundkurs

   R037101

   3

  • Italienska fortsättningskurs

   R037201

   3

  • Spanska grundkurs

   R034101

   3

  • Spanska fortsättningskurs

   R034201

   3

  • Basic Safety

   S0810011

   3

  • Basic Safety - Brandskydd grundläggande

   S0810011-1

   1/2

  • Basic Safety - Livbåtsman och överlevnad

   S0810011-2

   1/2

  • Basic Safety - Första hjälp

   S0810011-3

   1

  • Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvar

   S0810011-4

   1

  • Basic Safety - Medicinsk första hjälp

   S0810011-5

   1

  • Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifter

   S3862031

   1/2

  • Engelska 1

   Y031204

   3

  • Strategisk ledning

   B323502

   5

  • Swedish for Beginners

   Y002202

   3

  • Service Design Sprint

   R381102

   3

  • Customer service process planning

   R326101

   2

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365201

   5

  • Sustainable Development and Climate Change

   B365202

   5

  • Företagsanalys och beslutsfattande

   B380301

   5

  • Finska nivå 3

   Y030304

   3

  • Finska nivå 4

   Y030404

   3

  • Practical Restaurant Operations

   R091103

   5

  • Practical Hotel Operations

   R091202

   5

  • Arbetsplatsförlagd utbildning

   R492105

   25

  • Ledarskap i teori och praktik

   R494105

   10

  • Ledarskap i teori

   R494105-1

   4

  • Ledarskap i praktik

   R494105-2

   6

  • Examensarbete

   B5000

   15

  • Examensarbete

   R514103

   15

 • Kursnamn

  Kurskod

  Studiepoäng

  Skriv ut

  Detaljer

  • Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsen

   R111104

   5

  • Professional English

   R031105

   3

  • Studieteknik och vetenskapligt skrivande

   R011201

   2

  • Opponering och bedömning

   R012201

   1

  • Introduktion till examensarbete

   R013301

   2

  • Introduktion till examensarbete

   R013302

   2

  • Marknadsundersökningsmetodik

   B110503

   5

  • Starka drycker

   R021402

   3

  • Restauranglära

   R021202

   2

  • Vinlära 1

   R021302

   6

  • Barteknik

   R021601

   2

  • Barteknik

   R021602

   2

  • Food Operations

   R021501

   7

  • Hotel Operations

   R041105

   5

  • Tourism Operations 1

   R051104

   5

  • Hotel Operations and Management

   R242104

   5

  • Tourism Operations 2

   R252104

   5

  • Projektledning

   B111401

   5

  • Event Studies

   R253204

   5

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181101

   2

  • Introduktion till företagets sociala ansvar

   R181102

   3

  • Säkerhets- och miljöledning

   R223102

   5

  • Kvalitetsledningssystem

   R183201

   3

  • Kvalitetsledningssystem

   R183202

   2

  • Grundkurs i företagsekonomi

   R171101

   5

  • Företagsverksamhet och entreprenörskap

   B110706

   5

  • Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen

   R173104

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173201

   5

  • Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

   R173202

   5

  • Marknadsföring

   B030103

   10

  • Tjänsteutveckling och upplevelser

   R182102

   5

  • Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

   R183104

   5

  • Organisation, HRM och ledning

   R162101

   5

  • HRM i praktiken

   R162201

   5

  • Introduktion till hållbar utveckling

   C130521

   3

  • Arbetsrätt