Elektroteknik – Styrteknik 2

Kurskod E109702
Studiepoäng 3
Goals

Behärska mer avancerad PLC-programmering och att använda ett flertal olika givare för olika ändamål. Behärska större system med flera PLC-enheter sammankopplade med centraliserade övervakningssystem.

Contents

-Avancerad PLC-programmering
-Inkoppling av olika industribussar
-PID-reglering med PLC-system
-Användning av olika givare i system
-Pulsgivare och vinkelgivare
-Bitmaskning, HEX-, oktal- och binär-kodning

Attendance

48 timmar handledd undervisning fördelat på teori och laborationer. Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Material

Kurslitteratur och material enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

E111103 Digitalteknik 1
E106502 Elektronik 1
E121104 Industriell IT1
E109602 Styrteknik 1
E108503 Reglerteknik 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Teaching methods

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer

Utskriven 24 oktober 2020 kl 17:16