Elektroteknik – Livscykelanalys

Kurskod E906101
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande analys av livscykel för en produkt/system/komponent

För att uppfylla målet skall den studerande:
– Kunna samla fakta om en produkt och dess planerade livscykel
– Kunna samla fakta om olika ingående faktorers egenskaper
– Behärska grundläggande avvägning av olika design/metod och materialval
– Behärska grundläggande tillämpning av energiåtgång i kontexten ovan

Innehåll

–Ingenjörens roll inom hållbarhet
–Fysiska resurser och komplexa system
–Energi
–Systemgränser
-Att mäta hållbar utveckling

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Hemtentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlin, J-E. (2014). Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer. Studentlitteratur.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsning, seminarier, uppgifter, självstudier

Utskriven 06 december 2023 kl 05:37