Hoppa till innehåll

Öppna högskoleleden

Ett nytt sätt att komma in på högskolan

Fyra av högskolans sju program öppnar nu en ny möjlighet att läsa vissa kurser tillsammans med ordinarie studerande på följande program:

  • Företagsekonomi
  • Hospitality Management
  • Elektroteknik
  • Maskinteknik

Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3) för att bli behörig att söka in till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen. Kurserna går mestadels dagtid och kan läsas som hela kurspaket under ett läsår, eller läsas i lugnare takt. Observera att det finns endast 6 platser per program för dessa Öppna högskolestudier.

Kurserna hittar du på Öppna högskolans webbplats (välj kurstyp “Öh-leden”). Du anmäler dig skilt till varje kurs och betalar endast 40 € i terminsavgift (och kan alltså läsa flera kurser per termin för den summan).

Som studerande vid Öppna högskoleleden har man delvis samma rättigheter som en programstuderande. Dessa rättigheter innebär:

  • en mejladress
  • tillgång till högskolebibliotekets fysiska och digitala resurser
  • möjlighet att låna Chromebooks på högskolan
  • studiehandledning

Frågor om studiesociala förmåner handläggs, beroende av hemort, av:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Folkpensionsanstalten i Finland (FPA)
Centrala studiestödsnämnden i Sverige (CSN)