Elektroteknik – Mätteknik 2

Kurskod E107203
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
ha kunskap om fysikaliska principer och konstruktion av de vanligaste
mätinstrumenten och givarna som används för processmätningar, samt deras
inkoppling mätsystem.

Contents

Givare och mätare för kemiska och fysikaliska processtorheter:
– temperatur, tryck, nivå, flöde, vinkel, längd, läge, kraft , vibrationer, densitet, sammansättning,
etc
Elektriska hjälpmedel samt givares inkoppling i mätsystem

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftligt prov, godkända övningar, godkända laborationsrapporter.

Material

Lindahl, P. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur.
Lund: Studentlitteratur.
Grahm, L., Jubrink, H.G. & Lauber, A. (2007). Modern industriell mätteknik: givare. 5. uppl. Lund:
Teknikinformation.
Bengtsson, L. (2012). Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Prerequisite

Fysik 1, Teoretisk elteknik 1, Elektronik 1, Mätteknik 1.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 05:51