Elektroteknik – Programmering 1

Kurskod E007503
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande procedurell
programmering i programmeringsspråket C.
För att uppfylla målet skall den studerande:
– Ha förmåga att använda en programmeringsmiljö för att skriva, testa och felsöka
dataprogram
– Kunna konstruera enkla strukturerade dataprogram
– Behärska grundläggande användning av indata och

Contents

Programmeringsmiljöer, kompilering och exekvering
Grunderna i procedurell programmering med programmeringsspråket C:
Datamodellering och datatyper
Strukturerad programmering och kommentarer
Sekvens, val, och iteration
Funktioner
Minneshantering
Filhantering

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Material

Kochan, S. G. (2014). Programming in C. 4. Ed. Harlow: Addison-Wesley.
Uppgiftsbeskrivningar.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, självstudier.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 15:39