Samverkan

En långsiktig utveckling av samhället genom lokala och internationella samarbeten

Samverkan innebär att det finns ett gemensamt intresse för en hållbar samhällsutveckling och näringstillväxt på Åland. Högskolan på Åland samarbetar aktivt med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn.

Det åländska samhället är levande och entreprenörsandan stark. Utöver den offentliga förvaltningen finns sammanlagt 2.600 företag med innovativa verksamheter inom allt från IT och industri till handel, logistik, sjöfart, turism och livsmedel. Många företag är också framgångsrika på den internationella marknaden.

Högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet ser till att skapa kopplingar mellan forskningen, arbetslivet och de studerande vid utbildningarna, vilket ger undervisningen en nödvändig aktualitet.

Praktik och examensarbete

För våra studerande är det viktigt att knyta kontakter med näringslivet under studietiden. Vi arbetar därför aktivt med att införa och utveckla samverkan mellan arbetsliv och studerande i alla utbildningsprogram. Resultatet är bättre nätverk och kontakter samt fler karriärmöjligheter efter studierna. Samarbeten och samverkansprojekt är också positiva för näringslivet eftersom företagen får lättare att hitta personal med rätt kompetens och utbildning.

Högskolans utbildningsprogram samarbetar gärna med både lokala företag och företag utomlands kring:

 • praktik
 • examensarbeten
 • projektuppdrag.

Samarbeta med oss!

Om du har idéer och förslag på projekt, praktikplatser eller lämpliga uppdrag för slutarbeten är du välkommen att kontakta studiehandledarna vid högskolans utbildningsprogram.

Högskolans bransch- och fortbildningsråd

Utbildningsprogrammens branschråd och Öppna högskolans fortbildningsråd har till uppgift att vara en förbindelselänk mellan högskolan och näringslivet. Råden är utsedda av högskolans styrelse och har representanter för både näringslivet och högskolan.

Till rådens uppgifter hör att:

 • aktivt bidra till informations- och idéutbyte mellan högskolan och branschen
 • föra fram frågor som rör utvecklingen av utbildningsprogrammen, Öppna högskolan och högskolans forskning.
 • Mandatperiod 25.10.2019-24.10.2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för företagsekonomi, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på företagsekonomi, adjungerade medlemmar
  Christian Wikström, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Jonas Holmström, Visit Åland
  Per Lycke, Optinova
  Lisa Kittelsen, Dress like Marie
  Jens Polviander, Andelsbanken för Åland
  Robert Karlsson, Goodtech
  Angela Sjöblom, Wurma AB
  Ålands näringsliv
  Ålands företagarförening

 • Mandatperiod 2020-2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för Hospitality Management, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på Hospitality Management, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Jenny Linnanlehto, Viking Line
  Zaida Blomsterlund, Park Alandia
  Johanna Dahlgren, Stallhagen
  Ann-Louise Djupsund, Hotell Arkipelag
  Tobias Wennergren, Radisson Blu
  Adrian Bäckman, Nautical
  Hubertus von Frenckell, Käringsund Resort and Conference

 • Mandatperiod 25.10.2019-24.10.2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för informationsteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på informationsteknik, adjungerade medlemmar
  Måns Nygård, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Henrik Linderbäck, Alandia, IT-chef
  Mikael Lönnqvist, Consilia Solutions Ab, Vice VD
  Monika Sigmark, Crosskey, HR Manager
  Fraenk Andersson, Crosskey, Business Development Manager
  Niklas Apellund, Enfuce Financial Services, CTO
  Sara Björk-Södergård, Paf, Chief Product Officer
  Alexander Östergård, Viking Line, IT Manager
  Christian Jansson, Rederi ab Eckerö, IT-supportchef
  Dan Andersson, Ålands Näringsliv, Utbildningsansvarig
  Tommy Sjöblom, Crosskey, Product Area Manager

 • Mandatperiod 2020-2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för maskinteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på maskin- och elektroteknik, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Jörgen Mansnerus, VP Marine management, Bore Ltd
  Ulf Hagström, Direktör Marine Operations & Newbuildings, Viking Line Abp
  Ronny Karlsson, Elinspektör, Viking Line Abp
  Karl-Erik Karlsson, Teknisk inspektör, Godby Shipping Ab
  Mattias Jörgensen, VP Business development, Foreship Oy
  Juha Gäddnäs, Eget företag
  Emil Engblom, CEO, EE-Engineering Ab

 • Mandatperiod 2020-2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för elektroteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på maskin- och elektroteknik, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Andreas Perjus, CTO, Optinova Group
  Per Eriksson, Vd, Mariehamns Energi Ab
  Edward Branér, Eltekniker, Kraftnät Åland Ab
  Magnus Kalvik, Projektchef, Goodtech
  Marcus Karlsson, Automation, Harrys El Ab
  Tomas Mörn, Driftchef, Lotsbroverket
  Berndt Schalin, CEO, Flexens
  Johan Eriksson, Managing Director, Inficon

 • Mandatperiod 2020-2022

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för sjöfart, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på sjöfart, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Erika Lindholm, Gard
  Johan Ramsland, Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.
  Kim Heiniö, Al Mare Consulting
  Susann Friman-Abrahamsson, Alandica Shipping Academy
  Robin Sommarström, Teekay
  Lena Marcus, Viking Line Abp, personalchef
  Dan Wikingson, pensionerande VD, Salenship
  Fanni Säteri, Praktikkvarnen
  Josephine Thörnroos, Advokatbyrå Widman & Co

 • Mandatperiod 2020-22

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för sjukskötarprogrammet, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på sjukskötarprogrammet, adjungerade medlemmar
  Fabienne Fricker, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Petra Alm, Medimar
  Benjamin Sidorov, patient- och klientombudsman
  Christel Lindberg, överskötare och vårdchef, Ålands hälso- och sjukvård
  Gerd Vikström, sjukskötare/studerandeansvarig, medicinska avdelningen, Ålands hälso- och sjukvård
  Catarina Häggblom, sjukskötare, avdelning 2 – rehabilitering, Ålands hälso- och sjukvård
  Arsim Zekaj, förbundsdirektör, kommunförbundet Oasen
  Pernilla Karlsson, äldreomsorgschef, Mariehamns stad

 • Mandatperiod ht 2021 – vt 2024

  Representanter från Öppna högskolan
  Bo Nygård, enhetschef, Öppna högskolan, ordförande
  Pia Sjöstrand, planerare, Öppna högskolan, sekreterare

  Representanter från näringslivet

  Mathias Eriksson, utbildningschef,  SAUD

  Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering
  Camilla Hellström, styrelsemedlem, Ålands lärarförening
  Gitte Holmström, rektor, Ålands yrkesgymnasium
  Marcus Koskinen-Hagman, rektor, Ålands lyceum
  Bodil Regårdh, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering

  Pamela Sjödahl, bitr. bildningschef, Mariehamns stad

  Emilia Walk-Johansson, Ålands landskapsregering

   

 • Mandatperiod ht 2021 – vt 2024

  Representanter från Öppna högskolan
  Bo Nygård, enhetschef, Öppna högskolan, ordförande
  Pia Sjöstrand, planerare, Öppna högskolan, sekreterare

  Representanter från näringslivet

  Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef, Mariehamns stad
  Jimmy Hellgren, metod- och kvalitetschef, Kommunernas socialtjänst k.f.
  Christel Lindberg, avdelningsskötare, Ålands hälso- och sjukvård

  Tove Nylund, specialsakkunnig,  Ålands landskapsregering