Hoppa till innehåll

Samverkan

En långsiktig utveckling av samhället genom lokala och internationella samarbeten

Samverkan innebär att det finns ett gemensamt intresse för en hållbar samhällsutveckling och näringstillväxt på Åland. Högskolan på Åland samarbetar aktivt med det lokala näringslivet och den offentliga sektorn.

Det åländska samhället är levande och entreprenörsandan stark. Utöver den offentliga förvaltningen finns sammanlagt 2.600 företag med innovativa verksamheter inom allt från IT och industri till handel, logistik, sjöfart, turism och livsmedel. Många företag är också framgångsrika på den internationella marknaden.

Högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet ser till att skapa kopplingar mellan forskningen, arbetslivet och de studerande vid utbildningarna, vilket ger undervisningen en nödvändig aktualitet.

Praktik och examensarbete

För våra studerande är det viktigt att knyta kontakter med näringslivet under studietiden. Vi arbetar därför aktivt med att införa och utveckla samverkan mellan arbetsliv och studerande i alla utbildningsprogram. Resultatet är bättre nätverk och kontakter samt fler karriärmöjligheter efter studierna. Samarbeten och samverkansprojekt är också positiva för näringslivet eftersom företagen får lättare att hitta personal med rätt kompetens och utbildning.

Högskolans utbildningsprogram samarbetar gärna med både lokala företag och företag utomlands kring:

 • praktik
 • examensarbeten
 • projektuppdrag.

Samarbeta med oss!

Eftersom Högskolan gärna samarbetar med arbetslivet erbjuder vi företag eller organisationer möjligheten att beställa projekt eller examensarbeten som våra studerande kan genomföra.

Om du har ett förslag på examensarbeten eller projekt som Högskolan på Ålands studerande kan genomföra, fyll i detta formulär och skicka det till oss!

I formuläret är det viktigt att du beskriver tidsramen för projektet eftersom det måste anpassas efter de studerandes studieplaner. Studiehandledare går igenom beställningarna och kontaktar dig ifall projektet eller examensarbetet passar in i studieplanen, hjälper till att tillsammans fylla i en poster för beställningen och delar det sedan med de studerande.

Vid frågor, kontakta gärna våra studiehandledare. Du hittar dem på sidan Utbildning under respektive utbildningsprogram.

Högskolans bransch- och fortbildningsråd

Utbildningsprogrammens branschråd och Öppna högskolans fortbildningsråd har till uppgift att vara en förbindelselänk mellan högskolan och näringslivet. Råden är utsedda av högskolans styrelse och har representanter för både näringslivet och högskolan.

Till rådens uppgifter hör att:

 • aktivt bidra till informations- och idéutbyte mellan högskolan och branschen
 • föra fram frågor som rör utvecklingen av utbildningsprogrammen, Öppna högskolan och högskolans forskning.
 • Mandatperiod 25.10.2022-24.10.2025

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för företagsekonomi, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på företagsekonomi, adjungerade medlemmar
  Sigrid Salminen, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Jonas Holmström, Flexens
  Per Lycke, Optinova
  Lisa Kittelsen, Dress like Marie
  Jens Polviander, Andelsbanken för Åland
  Robert Karlsson, Goodtech
  Angela Sjöblom, Wurma AB
  Dan Andersson, Ålands näringsliv
  Jonny Mattsson, Företagarna på Åland

 • Mandatperiod 2023-2025

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för Hospitality Management, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på Hospitality Management, adjungerade medlemmar
  Nils Sjövall, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Jenny Linnanlehto, Viking Line
  Zaida Blomsterlund, Park Alandia
  Johanna Dahlgren, Stallhagen
  Ann-Louise Djupsund, Hotell Arkipelag
  Tobias Wennergren, Radisson Blu
  Adrian Bäckman, Nautical
  Hubertus von Frenckell, Käringsund Resort and Conference

 • Mandatperiod 25.10.2022-24.10.2025

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för informationsteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på informationsteknik, adjungerade medlemmar
  Anna Östman, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Christian Jansson, Advania, Consultant Manager
  Henrik Linderbäck, Alandia, IT-chef
  Ann-Sofi Perjus, Carus, Vice President Projects & Software Development
  Tommy Sjöblom, Consilia Solutions Ab, Chief Operating Officer
  Fraenk Andersson, Crosskey, Product Area Manager
  Vilhelm Östberg, Crosskey, Product Area Manager
  Niklas Apellund, Enfuce Financial Services, Chief Technology Officer
  Sarah Björk-Södergårdh, Paf, Chief Product Officer
  Thomas Nylund, Viking Line, Team Manager
  Rickard Lundén, Winter, Senior utvecklare & partner
  Dan Andersson, Ålands Näringsliv, Utbildningsansvarig

 • Mandatperiod 06.03.2023-05.03.2026

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för maskinteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på maskin- och elektroteknik, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Jörgen Mansnerus, VP Marine management, Bore Ltd
  Karl-Erik Karlsson, Teknisk inspektör, Godby Shipping Ab
  Göran Ölander, Maskinchef, Finnlines 
  Emil Engblom, CEO, EE-Engineering Ab
  Linnea Gustafsson, 1:e maskinist, Godby Shipping Ab

 • Mandatperiod 06.03.2023-05.03.2026

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för elektroteknik, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på maskin- och elektroteknik, adjungerade medlemmar

  Representanter från näringslivet
  Andreas Perjus, CTO, Optinova Group
  Freddy Häggblom, Automationsingenjör, Abra
  Edward Branér, Eltekniker, Kraftnät Åland Ab
  Christian Pleijel, Senior rådgivare, Ilmatar Offshore
  Marcus Karlsson, Automation, Harrys El Ab
  Tomas Mörn, Driftchef, Lotsbroverket
  Berndt Schalin, CEO, Flexens
  Johan Eriksson, Managing Director, Inficon
  Christer Nordberg, CEO, Vind Ax
  Lotta Nummelin, Marinbiolog / Tillstånd, OX2

 • Mandatperiod 2023-2025

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för sjöfart, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på sjöfart, adjungerade medlemmar
  John Henriksson, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Lena Marcus, Viking Line Abp
  Eva-Lotta Forsberg, Praktikkvarnen
  Susann Friman-Abrahamsson, Alandica Shipping Academy
  Josephine Törnroos, Försäkringsbranschen
  Johan Ramsland, Finlands Skeppsbefälsförbund r.y.
  Robin Sommarström, Aktivt sjöbefäl
  Kim Heiniö, Al Mare Consulting
  Dan Wikingsson, Salen Ship
  Erika Lindholm-Kuhlefelt, Gard

 • Mandatperiod 2023-2025

  Representanter från Högskolan på Åland
  Vicerektor
  Programansvarig för sjukskötarprogrammet, ordförande och föredragande
  Samtliga lärare på sjukskötarprogrammet, adjungerade medlemmar
  Björn Eklund, studeranderepresentant

  Representanter från näringslivet
  Petra Alm, Medimar
  Benjamin Sidorov, Ålands ombudsmannamyndighet
  Catarina Häggblom, sjukskötare, avdelning 2 – rehabilitering, Ålands hälso- och sjukvård
  Christel Lindberg, överskötare, Ålands hälso- och sjukvård
  Ann-Christine Österbacka, förbundsdirektör, Oasen
  Gerd Vikström, sjukskötare, Ålands hälso- och sjukvård
  Monika Bäckman, äldreomsorgschef, Folkhälsan på Åland
  Christina Karlsson, biträdande äldreomsorgschef Mariehamns stad, Trobergshemmet

 • Mandatperiod ht 2021 – vt 2024

  Representanter från Öppna högskolan
  Bo Nygård, enhetschef, Öppna högskolan, ordförande
  Pia Sjöstrand, planerare, Öppna högskolan, sekreterare

  Representanter från näringslivet

  Mathias Eriksson, utbildningschef,  SAUD
  Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering
  Camilla Hellström, styrelsemedlem, Ålands lärarförening
  Gitte Holmström, rektor, Ålands yrkesgymnasium
  Marcus Koskinen-Hagman, rektor, Ålands lyceum
  Bodil Regårdh, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering
  Pamela Sjödahl, bitr. bildningschef, Mariehamns stad
  Emilia Walk-Johansson, specialsakkunnig, Ålands landskapsregering

 • Mandatperiod ht 2021 – vt 2024

  Representanter från Öppna högskolan
  Bo Nygård, enhetschef, Öppna högskolan, ordförande
  Pia Sjöstrand, planerare, Öppna högskolan, sekreterare

  Representanter från näringslivet

  Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef, Mariehamns stad
  Jimmy Hellgren, metod- och kvalitetschef, Kommunernas socialtjänst k.f.
  Christel Lindberg, avdelningsskötare, Ålands hälso- och sjukvård
  Tove Nylund, specialsakkunnig,  Ålands landskapsregering
  Monika Bäckman, äldreomsorgschef, Folkhälsan på Åland