Elektroteknik – Elritning

Kurskod E101502
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna tolka och på ett principiellt plan uppgöral teknisk dokumentation som används för el-, elektronik-, alarm-, kommunikations- och automationssystem inom fartygsområdet.
Ha fått en förståelse för skillnader mellan installationssätt i olika miljöer och framförallt i fartygsmiljön.

Innehåll

– Ritstandarder eller den stora variationen av olika sätt att rita.
– Symboler, ritteknik och metoder samt övriga dokument
– CAD-elritning (planritning, scheman, centraler och listor på materiel samt CAD-programmets anpassning till fartygsmiljön)
– speciella krav på hur fartygens olika elsystem är konstruerade och därmed översiktlig orientering om installations material.
– Entreprenaders olika skeenden och krav på entreprenörer och konsulter.

Närvaro

Många olika sorters dokument skall tas fram och lämnas in för kontroll, vilket kräver att mycket tid går åt. Beroende på hur bra man är på datorer och dokumentation kommer det att krävas olika mycket tid eller så hinner man med fler uppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Inlämningsuppgifter i Fronter

Kurslitteratur och studiematerial

-Relevanta standarder och CAD-manualer enligt lärarens anvisningar.
-PC och CAD-program

Förkunskaper

M102103 Teknisk ritning 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, handledda CAD-övningsarbeten i klass, inlämningsuppgifter.

Utskriven 18 juni 2019 kl 05:38