Hoppa till innehåll

Forskning

Aktuella forskningsprojekt, forskningssamarbeten och publikationer

Högskolan på Åland samarbetar med näringslivet och den offentliga sektorn för att skapa kunskap som gynnar en hållbar samhällsutveckling och näringstillväxt på Åland. Syftet med vårt utbildnings- och forskningsuppdrag är att utveckla det åländska samhället och dess näringar. Det nordiska och europeiska samarbetet utgör också en central utgångspunkt.

Högskolans uppdrag för att bedriva forskning och utveckling (FUI) är beskrivet i utbildningsavtalet med Ålands landskapsregering. I avtalet står det att högskolan ska bedriva:

  • yrkesinriktad utbildning på bachelornivå
  • fortbildning och tillämpad forskning inom de områden som är efterfrågade av det åländska arbetslivet och samhället.

Forskning och utveckling

Lärandeprocessen är en viktig del i högskolans tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete. De lärare som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt kompetens- och utbildningsområde ser därför till att involvera de studerande som aktiv part.

Tack vare högskolans forsknings- och utvecklingsverksamhet sker kontinuerlig utveckling av nya kunskaper, erfarenheter och kontakter som stöder undervisningen.

Aktuell forskning

Läs mer om aktuella forskningsprojekt och publiceringar Högskolan på Ålands utbildningsprogram.