Hoppa till innehåll

Examensarbeten

Slutarbeten skrivna vid Högskolan på Åland

Alla programstuderande genomför ett slutarbete som en del av sin utbildning. Nyare examensarbeten kan du läsa direkt på webben, medan äldre uppsatser finns tillgängliga på Högskolebiblioteket.

Det ingår i alla våra utbildningar att genomföra ett så kallat examensarbete på 15 studiepoäng, vilket motsvarar 7,5 veckors arbete. Slutarbetet kan vara praktiskt eller teoretiskt, men presenteras alltid i en uppsats.

Läs examensarbeten

Numera publiceras våra studerandes examensarbeten i fulltext, det vill säga att du kan läsa hela uppsatsen direkt på webben. Äldre examensarbeten finns däremot inte i elektronisk form, men i många fall finns en tryckt kopia av slutarbetet till utlåning på Högskolebiblioteket som är en del av Mariehamns stadsbibliotek.

Examensarbeten (2016 – )
via theseus.fi

Examensarbeten (2003-2015)
via bibliotek.ax

Uppsatser från 2016 och framåt finns i Theseus

Examensarbeten från och med 2016 och framåt finns publicerade i fulltext på theseus.fi. Theseus är de finländska yrkeshögskolornas gemensamma databas för examensuppsatser. Uppsatser som finns i Theseus hittar du inte i bibliotekskatalogen.

Uppsatser från 2003 till 2015 finns i bibliotekskatalogen

Du hittar examensarbeten från 2003 till och med 2015 i bibliotekskatalogen. Behöver du hjälp med att hitta ett examensarbete kan du kontakta högskolebiblioteket via e-post bibliotek@ha.ax.

Uppsatser från 2010 till 2015 i fulltext

En del av uppsatserna skrivna mellan 2010-2015 finns i fulltext. Se uppsatser 2010-2015 i fulltext.