Elektroteknik – Teknisk ritning 1

Kurskod E127001
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
Läsa ritningar som förekommer i verkstäder samt själv kunna framställa ritningar med hjälp av AutoCAD.

Innehåll

Ritteknik:
– ritningsformat, skalor
– linjetyper
– vyer, vyplaceringsmetoder och snitt
– måttsättning
– särskilda markeringar, materialbeteckningar, ytjämnhetsbeteckningar och svetsbeteckningar
– beteckningar för toleranser och passningar
– ritningsläsningsövningar
– standarder

CAD ritning:
– Grundläggande kommandon i Auto-Cad i samband med utförande av övningsuppgifter och ritningar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och rituppgifter.
Obligatoriska ritningar i AutoCAD.

Kurslitteratur och studiematerial

Taavola, K. (2010). Ritningsläsning från grunden. Faktabok (1. uppl.). Athena lär. 144 s. ISBN: 9789188816252
Taavola, K. (2010). Ritningsläsning från grunden. Övningsbok (1. uppl.). Athena lär. 64 s. ISBN: 9789188816269
CADFolks (2019). AutoCAD 2020 For Beginners (1. uppl.). Kishore. 344 s. ISBN: 9788193724149

Referenslitteratur:
Taavola, K. (2016). Ritteknik maskinteknik. Faktabok (2. uppl.). Athena lär. 376 s. ISBN: 9789188816207

Förkunskaper

Delar av matematik 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, CAD-ritning och självstudier

Utskriven 03 december 2022 kl 21:12