Hoppa till innehåll

Digital utveckling

Högskolan på Åland arbetar för att lärare, övrig personal och studerande skall få bra digitala arbetsförutsättningar.

Högskolan på Åland har planer på att under 2022-2024 förnya största delen av högskolans digitala verktyg och administrativa styrsystem. Utvecklingsarbetet medför uppgradering av högskolans digitala utrustning för undervisning samt anskaffning av nya modell- och testsystem för teknikundervisningen.

Högskolan på Ålands digitala lednings- och styrsystem uppgraderas och förbereds för att ha ett fungerande gränssnitt till behövliga nationella dataregister. Detta gäller även andra delar av det nationella digitala ekosystemet för fortsatt lärande (Digivision 2030). Denna utveckling behövs för att garantera likvärdiga förutsättningar för studerande vid högskolan som för studerande vid andra högskolor i Finland.

I arbetet med den digitala utvecklingen ingår också att högskolans lärare ska modernisera och utveckla sina kurser. Även Öppna högskolans personal arbetar aktivt, tillsammans med sina kurslärare, för att höja kursernas digitala innehåll och för att höja graden av distansundervisning för de enskilda kurserna. Utvecklingsarbetet berör också den administrativa personalen och man satsar därför på kompetenshöjande fortbildning för hela personalen.

Projektet E-Hub

Det är E-Hub-projektet som arbetar för att förverkliga det digitala utvecklingsarbetet. Läs mer om E-Hub.

Digivision 2030

Högskolan på Åland deltar i Digivision 2030 som fokuserar på att skapa och förnya högskolepedagogiken i Finland. Läs mer om Digivision 2030.