Hoppa till innehåll

Innovation Lab

Innovationsutveckling och problemlösning

Högskolan på Åland driver innovation och utveckling genom projektet Innovation Lab som är en mötesplats mellan högskolan, näringslivet och det offentliga.
Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet för den innovativa utvecklingen och är ett nav inom våra högskoleutbildningar.

Vad gör vi?

Innovation Lab är en innovationsarena som stödjer en bred målgrupp; individer, entreprenörer, företag, föreningar och organisationer. Vi arbetar tillsammans med eller frikopplat från våra studerande och lärarna i Högskolans nya lokaler. Till oss på högskolan vänder Ni er till med era innovativa idéer för att kunna laborera och utveckla dem tillsammans med oss via olika metoder. Vi erbjuder även hjälp för de utmaningar som upplevs för komplexa att lösa på egen hand. Vi belyser problemet via våra metoder och i processen uppstår nya vägar framåt.

Dags för nya idéer och perspektiv

Ett förändringsarbete är en process som kräver en vilja till något annat. Det behöver inte alltid vara självklart vad förändringen leder till.
Innovation Lab ska ha kapacitet att ta emot grupper med olika antal deltagare. Det betyder att vi har metoder som lämpar sig från en person upp till 30 personer. Vi ska koncentrera oss på fem olika metoder där metoden väljs utifrån deltagarens behov.

LOOP

LOOP ger oss verktyg att kunna definiera och förstå vår kundgrupp. Det underlättar för oss när vi ska erbjuda lösningar på deras behov. Vi får en tydlig bild av hur trender påverkar oss men även våra kunder och de erbjudande vi ger.

TOOKIG

TOOKIG är Drivhusets ledarskapsmetod skapad för innovation och utvecklingsprocesser där man väljer oprövade vägar och tar sikte mot nya okända lösningar. Tookig står för:
T – Tvetydigt O – Obekväm O – Omvälvande K – Komplex I – Instabil G – Gåtfull

Design Thinking

Design Thinking är en metod för innovation och problemlösning där man närmar sig problemet genom att sätta användaren i centrum. Det handlar om att stå i användarens skor och känna in situationen och förstå vilka utmaningarna är. Design Thinking-processen har fem faser: Empati, definiera, utveckla idéer, prototyper och testa. Du går fram och tillbaka mellan de olika faserna flera gånger, och växlar mellan att öppna upp för nya idéer och att smalna av genom analys och testning.

Brainstorming

Brainstorming är en tankeaktivitet för både problemlösning och att komma på nya idéer. Brainstorming hjälper team och individer att tänka utanför ramarna för att lösa ett problem, se frågor från alla vinklar, stimulera kreativt tänkande och utveckla nya idéer.

Sprint

Design Sprinten samlar en mängd olika moment i en veckolång arbetsprocess som syftar till att ge bättre förståelse om vad som är rätt väg framåt i en komplex utmaning. Sprint kan även användas i kortare arbetsprocesser ner till en dag.
Är ett helhetsarbete som utgår från boken Sprint av Jake Knapp.

Målgrupp

Målgruppen är grupper och individer, innovatörer och entreprenörer, föreningar och privata eller offentliga sektorer.Högskolan vänder sig till de som vill utforska sin idé eller få lösningsförslag på ett problem.

Ansökan

För mer information och intresseanmälan, skicka ett mail till projektledaren birgitta.eriksson-paulson@ha.ax eller kontakta på telefon +358 (0)18 537 755. Ansökan om deltagande sker via vår ansökningsblankett och sker löpande under projektet. Klicka här för att komma till ansökningsblanketten.

ERUF- projekt 2024-2026

Projektet Innovation Lab drivs av Högskolan på Åland och är ett av Europeiska unionen och Landskapsregeringen finansierat program inom ERUF. Projektet löper under 2024-2026.