Elektroteknik – Teknisk ritning 2

Kurskod E127101
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvaran Autodesk Fusion 360.
– framställa en enkel 3D-modell utgående från ett fysiskt objekt.
– plotta en 3D model på papper enligt standard.
– printa en fysisk model med en hjälp av en 3D skrivare.

Innehåll

Autodesk Fusion 360:
– introduktion,
– olika typer av filer som används inom 3D-ritning,
– 3D kommandon,
– skillnad mellan ”body” och ”component”,
– editera modeller,
– plotta modeller,
– animeringar,
– sprängskiss,
– stresstestning,

3D-printer:
– hur man överför från 3D modell till 3D printern,
– för- och nackdelar med 3D printning,
– val av material

Närvaro

Enligt lärarens direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Redovisning av obligatoriska ritningar samt 3D printade modeller.

Kurslitteratur och studiematerial

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Autodesk Fusion 360

Förkunskaper

M102103 Teknisk ritning 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Cad-övningar i datasal och inlämningsuppgifter (ritningar och modeller).

Utskriven 09 december 2022 kl 05:17