Elektroteknik – Matematik 3

Kurskod E004305
Studiepoäng 2 1/2
Goals

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.

I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Komplexa tal:
-komplexa tal i algebraisk form, polär form, visarform och exponential form, räkneoperationer med komplexa tal, potenser och rötter, polynomekvationer, grafer med komplexvärda funktioner, tillämpningar inom eltekniken
Exponential- och logaritmfunktioner:
– exponentialfunktion och det naturliga talet e, logaritmer och räkneregler för logaritmer, derivator och integraler med exponential- och logaritmfunktioner.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Material

Alfredsson, L . (2014). Matematik 5000. Kurs 3c. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur.
Alfredsson, L . (2014). Matematik 5000. Kurs 4. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur.
Croft, A. (2013). Engineering Mathematics. A foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers. Pearson Education Limited.
Av läraren utdelat kompletteringsmaterial samt föreläsningsanteckningar.

Prerequisite

Godkänt i kurserna Matematik 1 och Matematik 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Utskriven 28 oktober 2020 kl 22:04