Elektroteknik – Design-, konstruktion- och ritteknik (robotik)

Kurskod E901102-2
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– läsa ritningar som förekommer i verkstäder samt själv kunna framställa enkla ritningar med hjälp av AutoCad.
– grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvaran 360 fusion.
– använda skolans 3D-printer.
– kunna arbeta i grupp för att åstadkomma ett enklare projekt.

Innehåll

Grundläggande ritteknik: 1 sp
– Skalor,
– Linjetyper,
– Måttsättning,
– Vyer,
– Övning på att tyda andras ritningar,
– Standarder
Grundläggande AutoCad ritning: 1 sp
– Grundläggande kommandon,
– Lager,
– Block,
– Printning
Grundläggande 360 fusion ritning: 1.5 sp
– Grundläggande kommandon,
– Komponenter,
– Animeringar,
– Sprängskiss,
– Stresstestning
3D-printer: 0.25 sp
– Hur man överför från 3D modell till 3D printern,
– För- och nackdel med 3D printning,
– Val av plast
Start av projektarbete: 0.75 sp
– Bygga ihop en 3D printad robotarm med styrning

Närvaro

Enligt lärarens direktiv

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Kursen bedöms under kursens gång

Kurslitteratur och studiematerial

Lärare ger ut relevant studiematerial.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:12