Hoppa till innehåll

Studera företagsekonomi

210 studiepoäng (3,5 år)
Tradenom / företagsekonom / kandidatexamen

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi passar dig som är intresserad av hur företag fungerar och som söker en framtid med många möjligheter. Vår breda utbildning ger dig en god grund för ekonomiska arbetsuppgifter inom allt från redovisning och löneadministration till HR och ledarskap, marknadsföring, logistik och eget företagande.

Som företagsekonom är du alltid efterfrågad på arbetsmarknaden, både hos privata företag och inom den offentliga sektorn. Programmet ger en bred baskunskap inom ekonomiområdet och förbereder dig  för yrken som bland annat ekonomiansvarig, redovisare, personalutvecklare, ekonomichef, key account manager, marknadsförare eller inköpare med arbetsmöjligheter inom alla typer av organisationer. Du kan också starta eget företag.

Samarbete med näringslivet

Redan under studietiden får du god kontakt med näringslivet genom företagsbesök och gästföreläsare. I utbildningen ingår också praktik, där du använder dina nya kunskaper i verkliga arbetssituationer. Samtidigt får du visa din kompetens för framtida arbetsgivare.

Det finns också många alternativ för dig som vill studera utomlands.

Grundutbildning och specialisering

Under utbildningen läser du främst traditionella yrkesinriktade ämnen inom företagsekonomi som redovisning, marknadsföring och juridik. Dina studier börjar med ett grundläggande basår innan det är dags att välja inriktning.

Inom programmet har du möjlighet att fördjupa dig inom:

 • redovisning och ekonomistyrning
 • Human Resource Management (HRM) och ledarskap
 • sjöfart och logistik

Oavsett inriktning är målsättningen att du efter examen ska ha möjlighet att jobba i dagens och framtidens näringsliv, både nationellt och internationellt.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i företagsekonomi behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav, som är gemensamma för alla utbildningsprogram vid högskolan, och företagsekonomiprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till företagsekonomiprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c
 • Utbildningsprogrammet för företagsekonomi antar nya studerande varje år. Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten. Nytt för i år är att vi antar 20 studerande till utbildningen på campus och 20 studerande på FE-distans.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser på campus och 20 nybörjarplatser på distans.

Programöversikt

Programöversikt

  Företagsekonomi, 38%

  Språk och kommunikation, 11%

  Inriktningsstudier*, 30%

  Praktik, 14%

  Examensarbete, 7%

 

* Inriktningsstudier kan vara inom Redovisning & ekonomistyrning, Human Resource Management (HRM) & ledarskap eller Sjöfart & logistik

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 210 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna inom företagsekonomi är flexibla. Du har möjlighet att yrkesarbeta på deltid vid sidan av dina studier.

  Generellt hålls undervisningen på dagtid. Men en del av företagsekonomiprogrammets obligatoriska kurser går via Öppna högskolan och då kan lektionerna vara på kvällar och helger.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 210 sp och på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier.

  Närvaro

  Föreläsningarna har inte närvaroplikt utan det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Vid vissa kursmoment är det obligatorisk närvaro, till exempel presentationer och övningar.


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för företagsekonomi kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • webbaserade studier
  • grupparbeten
  • eget arbete
  • studiebesök
  • övningar
  • egna studier
 • Det första studieåret innehåller grundkurser för att ge dig goda baskunskaper inom ekonomiområdet. Under det andra studieåret börjar dina yrkesinriktade studier inom ett av följande ekonomiska specialområden:

  1. Redovisning och ekonomistyrning

  Inriktningen passar dig som söker mångsidiga kunskaper inom företagsekonomi. Du är intresserad av att arbeta med redovisning och ekonomiuppföljning. Inriktningen passar också dig som vill bli egen företagare.

  Viktiga ämnesområden är:

  • redovisning
  • entreprenörskap
  • ekonomistyrning
  • finansiering
  • bokslutsteori

  Redovisning och ekonomistyrning ger dig breda baskunskaper inom ekonomiområdet, från bokföring, inköp och försäljning till logistik och affärskontroll, samt kunskap om hur man skapar och upprätthåller relationer med kunder, anställda och samarbetspartners.

  2. Ledarskap

  Ledarskapsinriktningen går att studera både på distans och vid campus. Inriktningen riktar sig till dig som vill jobba med företagsledning och personalarbete i olika typer av organisationer och företag. Du får bland annat kunskap om hur man tillämpar strategier för Human Resource Management (HRM) och Human Resource Development (HRD) i personalarbete.

  Viktiga ämnesområden är:

  • organisation
  • HRM
  • ledarskap
  • praktisk personaladministration
  • arbetsrätt
  • gruppdynamik

  Förutom kunskaper i företagsekonomins olika områden fokuserar inriktningen också på personalarbete och HRM-frågor samt organisering och ledarskap inom olika organisationer. Efter examen kan du exempelvis arbeta som HR-chef eller med personalfrågor som HR-administratör.

  3. Sjöfart och logistik

  Inriktningen riktar sig till dig som vill arbeta med sjöfart och internationell handel. Åland har en lång tradition och goda kunskaper inom shipping. Därför får du delvis läsa både praktiska och teoretiska ämnen tillsammans med utbildningsprogrammet för sjöfart.

  Viktiga ämnesområden är:

  • sjöfartsekonomi
  • logistik
  • juridik
  • transport

  I utbildningen ingår samarbeten med det åländska maritima näringslivet. Det ger dig goda kontakter med rederi-, turism- och transportbranschen. Du lär dig allt från sjö- och transporträtt, sjöarbetsrätt, sjötransporter och fartygsadministration och -ekonomi.

  4. Entreprenörskap

  Inriktningen riktar sig till dig som kanske funderar på att starta ett företag, kanske vill utveckla din företagsidé eller kanske redan har ett företag och ytterligare vill utveckla din verksamhet och dig själv som entreprenör och företagare. Här har du chansen att själv välja och prioritera ämnesområden och din personliga kompetensutveckling och få konkreta verktyg för fortsatt utveckling.

  Viktiga ämnesområden är:

  • Utveckling av affärsmodell
  • Kommunikation och marknadsföring
  • Ekonomistyrning
  • Export och internationalisering
  • Produkt- och tjänsteutveckling

  Utbildningen är behovsbaserad och sker i nära relation med lokalt näringsliv, andra företagare samt i de olika projekt som drivs på Åland och i samarbete med andra regioner nationellt och internationellt.

 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid företagsekonomiprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2024 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Företagsekonomi = studerande som började hösten 2023 vid företagsekonomiprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”24 Företagsekonomi”

 • I studierna inom programmet för företagsekonomi ingår 30 studiepoäng praktik på ett företag eller hos en organisation som du själv väljer. Syftet med praktiken är att du ska få använda det du lärt dig under utbildningen i en verklig arbetsmiljö.

  Din praktikplats har du friheten att ordna själv. Tänk bara på att praktiken ska vara sådan att du får använda dina kunskaper från programmet.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och är en merit som uppskattas av dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i företagsekonomi 210 sp vid Högskolan på Åland

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, 210 sp och titeln Tradenom YH. På engelska heter examen Bachelor of Business Administration, 210 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter din examen vid utbildningsprogrammet för företagsekonomi är du kvalificerad för vidarestudier till magisterexamen eller masterexamen.

  Inriktningen mot redovisning och ekonomistyrning fungerar också som förberedande studier för dig som vill ta en revisorsexamen som yrkesrevisor.

 • Utbildningsprogrammet inom företagsekonomi ger dig en bred utbildning med många jobbmöjligheter.

  Några exempel på framtida yrken:

  • ekonomichef
  • egen företagare
  • lagerchef
  • bankdirektör
  • redovisare
  • controller
  • inköpare
  • lageransvarig
  • personalutvecklare
  • personalansvarig
  • personalchef
  • utredare
  • revisor
  • kontorschef
  • analytiker
  • redovisningschef
  • marknadsanalytiker
  • enhetschef
  • HR-chef
  • HR-administratör
  • HR-konsult
  • personalchef
  • personalutvecklare
  • personalansvarig
  • produktspecialist
  • produktchef
  • projektledare
  • wealth advisor
  • financial advisor
  • butikschef