Elektroteknik – Styrteknik 2

Kurskod E109702
Studiepoäng 3
Lärandemål

Behärska mer avancerad PLC-programmering och att använda ett flertal olika givare för olika ändamål. Behärska större system med flera PLC-enheter sammankopplade med centraliserade övervakningssystem.

Innehåll

-Avancerad PLC-programmering
-Inkoppling av olika industribussar
-PID-reglering med PLC-system
-Användning av olika givare i system
-Pulsgivare och vinkelgivare
-Bitmaskning, HEX-, oktal- och binär-kodning

Närvaro

48 timmar handledd undervisning fördelat på teori och laborationer. Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurslitteratur och material enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

E111103 Digitalteknik 1
E106502 Elektronik 1
E121104 Industriell IT1
E109602 Styrteknik 1
E108503 Reglerteknik 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 30 september 2023 kl 21:42