Elektroteknik – Teknisk ritning 1

Kurskod M102103
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
Läsa ritningar som förekommer i verkstäder samt själv kunna framställa ritningar med hjälp av Auto-Cad.

Contents

Ritteknik:
– ritningsformat, skalor
– linjetyper
– vyer, vyplaceringsmetoder och snitt
– måttsättning
– särskilda markeringar, materialbeteckningar, ytjämnhetsbeteckningar och svetsbeteckningar
– beteckningar för toleranser och passningar
– ritningsläsningsövningar

CAD ritning:
– Grundläggande kommandon i Auto-Cad i samband med utförande av övningsuppgifter och ritningar.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt ansvarig lärares direktiv

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och rituppgifter.
Obligatoriska ritningar i Auto-Cad.

Material

Taavola, K. (1998). Ritteknik 2000: faktabok. Nyköping: Athena lär. 158 s.
Taavola, K. (1998). Ritteknik 2000: övningsbok. Nyköping: Athena lär. 80 s.

Prerequisite

Delar av matematik 1 (speciellt polära koordinater).

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och manuella ritövningar i klass, CAD-ritning och självstudier

Other

Fördjupade kunskaper inom CAD ges i Teknisk ritning 2 (3D-CAD).

Utskriven 26 oktober 2020 kl 01:03