Studier och praktik utomlands

Högskolan på Åland samarbetar med högre utbildningar i Norden och Europa och deltar i utbytesprogrammen Erasmus+ och Nordplus.

Vi uppmuntrar våra studerande att genomföra delar av sina studier eller praktik i ett annat land. Studietiden utomlands ger kunskaper och erfarenheter som är värdefulla för dig i ditt kommande arbetsliv. Du får också möjlighet att lära för livet och utvecklas som person.

Det är utvecklande, intressant och lärorikt att uppleva en annan kultur från insidan. En undersökning vid Europeiska kommissionen visar också att Erasmusstudier innebär stora fördelar på arbetsmarknaden för de studerande. Läs mer om EU-kommissionens Erasmus-undersökning

Studier och praktik inom mobilitetsprogrammen

Högskolan på Åland har ett stort antal samarbetshögskolor och erbjuder bland annat stipendier genom:

  • Erasmus+ – Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna år 2021-27.
  • Nordplus – Nordiska ministerrådets utbytesprogram vars samarbete bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum.

Förutom utlandsstudier genom Erasmus+ och Nordplus är det också möjligt att söka praktikstipendier via dessa program.

Ansöka om utlandsstudier och internationell praktik

Studier eller praktik utomlands kräver alltid en viss planeringstid. Så börja med att bekanta dig först med informationen på studerandeportalen och kontakta sedan internationella koordinatorn för mera information. Kontakta också din studiehandledare när du planerar utbytesstudier eller praktik. Ansökan till Erasmus-studier eller praktik utomlands görs fr.o.m 2021 som en online ansökan.

Möjligheter till utbytesstudier och praktik

Studier i Europa:

  • via Erasmus vid samarbetshögskolor i Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland.
  • via Nordplus genom nätverkens högskolor i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland och Färöarna.

Högskolan på Åland har inte partnerhögskolor utanför Europa.

Praktik i Europa:

  • med stöd från Erasmus – i EU-länderna, Turkiet samt i EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).
  • med stöd från Nordplus – i Norden och de baltiska länderna genom programmens olika nätverk.

Studerande som vill göra en praktikperiod utanför Åland arrangerar själva sin praktikplats, med undantag för sjöpraktik och VFU för sjukskötarstuderande. För praktik utanför Europa kan man söka högskolans mobilitetsstipendium.