Elektroteknik – SRC - radiotelefoni

Kurskod S0802041
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om VHF-systemets funktion i praktiken och ha kunskap för avläggande av teleförvaltningen arrangerad SRC-tentamen.
Den studerande skall ha den behörighet i radiotelefoni som förutsätts av personal i fartygets säkerhetsorganisation.

Innehåll

– maritim VHF-radiotelefonstation
– tystnadsplikt
– användningen av de maritima VHF-kanalerna
– duplex-, semiduplex- och simplextrafik
– vakthållning
– regler för radiotrafiken
– nöd- och säkerhetstrafik enligt GMDSS

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Examination utförs av en av Kommunikationsverket utsedd examinator.

Kurslitteratur och studiematerial

Handbok i radiotrafik för radiooperatörer med kusttrafikcertificat.(2004). Helsingfors: Kommunikationsverket.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Radiokommunikationssimulator

Förkunskaper

Tentamen kan även avläggas utan deltagande i kursen.

Dokumentering

Godkänd kurs antecknas i studiekortet.
Godkänd eller Underkänd. SRC-certifikat utfärdas av Kommunikationsverket.

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 09 december 2022 kl 18:22