Hoppa till innehåll

Studera företagsekonomi – distans

210 studiepoäng (3,5 år)
Tradenom / företagsekonom / kandidatexamen

Förutom vår utbildning på plats startar hösten 2024 en utbildning på distans med ytterligare 20 platser!

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi passar dig som är intresserad av hur moderna företag fungerar och som söker en framtid med många möjligheter. Vår breda utbildning ger dig en god grund för ekonomiska arbetsuppgifter inom allt från redovisning och löneadministration till HR och ledarskap, marknadsföring, logistik och eget företagande.

Som tradenom är du alltid efterfrågad på arbetsmarknaden, både hos privata företag och inom den offentliga sektorn. Programmet ger en bred baskunskap inom ekonomiområdet och förbereder dig för yrken som bland annat ekonomiansvarig, redovisare, personalutvecklare, ekonomichef, key account manager, marknadsförare eller inköpare med arbetsmöjligheter inom alla typer av organisationer – eller varför inte bli en egenföretagare och entreprenör? Dessutom ger programmet dig en stark digital kompetens.

Distansstudier

Utbildningen inleds med en obligatorisk träff på plats i Mariehamn 14-16 augusti 2024. Därefter hålls samtliga studier på distans tills det är dags för presentation av examensarbeten som en sista del av utbildningen. Dessa sker också på plats i Mariehamn.

Information om distansstudiernas praktiska upplägg kompletteras under våren.

Har du frågor? Kontakta då studiehandledare Thor-Björn Wik.

Samarbete med näringslivet

Under distansutbildningen får du en stark koppling till åländska framgångsrika företag genom bland annat gästföreläsare. I utbildningen ingår också praktik, där du använder dina nya kunskaper i verkliga arbetssituationer. Samtidigt får du visa din kompetens för framtida arbetsgivare. Hos oss finns också många alternativ för dig som vill studera utomlands.

Grundutbildning och specialisering

Dina studier börjar med ett grundläggande basår. Under grundutbildningen läser du främst traditionella yrkesinriktade ämnen inom företagsekonomi, kommunikation och förvaltning.

Inom företagsekonomiprogrammet på distans har du möjlighet att fördjupa dig inom:

 • Human Resource Management och ledarskap

Om du önskar välja en annan fördjupning är det också möjligt, men då förutsätter det studier på campus i Mariehamn. Inom programmet har du på campus, förutom inriktningen ”HRM och ledarskap”, också möjlighet att fördjupa dig inom:

 • redovisning och ekonomistyrning
 • sjöfart och logistik
 • entreprenörskap

Oavsett inriktning är målsättningen att du efter examen ska ha möjlighet att jobba i dagens och framtidens arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Antagning till utbildningen

 • För att kunna bli antagen till utbildningsprogrammet i företagsekonomi distans behöver du uppfylla både högskolans allmänna antagningskrav och företagsekonomiprogrammets antagningskrav.

  Antagningskrav till företagsekonomiprogrammet:

  • Slutvitsord i svenska, engelska och matematik
  • Studerande med gymnasiebetyg från Sverige: Godkänt betyg i svenska A, engelska A och matematik B. Eller enligt nya gymnasiereformen (GY2011): svenska 2, engelska 5 och matematik 2a/2b/2c
 • Ansökan sker på våren, från mitten av mars till mitten av april, och utbildningen startar till hösten. Nytt för i år är att vi antar 20 studerande till utbildningen på campus och 20 studerande på FE-distans.

  Mer information om hur du ansöker till våra utbildningar och exakt datum för årets ansökningsperiod hittar du på sidan Ansökan.

 • 20 nybörjarplatser på campus och 20 nybörjarplatser på distans.

Programöversikt

Programöversikt

  Företagsekonomi, 38%

  Språk och kommunikation, 11%

  Inriktningsstudier*, 30%

  Praktik, 14%

  Examensarbete, 7%

 

* Inriktningsstudier kan vara inom Redovisning & ekonomistyrning,  Ledarskap, Sjöfart & logistik eller Entreprenörskap.

Programmets utformning & innehåll

 • Studiepoäng

  Utbildningen är 210 studiepoäng (sp)*.

  Studietakt

  Studierna inom företagsekonomi är flexibla. Du har möjlighet att yrkesarbeta på deltid vid sidan av dina studier.

  Utbildningen inleds med en obligatorisk träff på plats i Mariehamn 14-16 augusti 2024. Därefter hålls samtliga studier på distans tills det är dags för presentation av examensarbeten som en sista del av utbildningen. Dessa sker också på plats i Mariehamn.

  Generellt hålls undervisningen på dagtid.

  Studielängd

  En termin är i snitt 30 sp. Eftersom utbildningen är på 210 sp och på helfart, innebär det tre och ett halvt (3,5) års studier.

  Närvaro

  Föreläsningarna hålls på distans och har inte närvaroplikt utan det är ditt ansvar som studerande att se till att du får den kunskap som är målet med varje enskild kurs.

  Vid vissa kursmoment är det obligatorisk närvaro, till exempel presentationer och övningar .


  *) Studiepoäng, förkortat sp, motsvarar högskolepoäng som används i Sverige. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete, där föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc. ingår.

 • Språk

  Undervisningen sker på svenska, men enstaka kurser kan ges på engelska. Studielitteraturen och annat undervisningsmaterial är på svenska och engelska.

  Undervisningsformer

  Undervisningen inom programmet för företagsekonomi kan vara i form av:

  • föreläsningar
  • webbaserade studier
  • grupparbeten
  • eget arbete
  • virtuella studiebesök
  • övningar
  • egna studier
 • Dina studier börjar med ett grundläggande basår. Under grundutbildningen läser du främst traditionella yrkesinriktade ämnen inom företagsekonomi, kommunikation och förvaltning.

  Inom företagsekonomiprogrammet på distans har du möjlighet att fördjupa dig inom:

  • Human Resource Management och ledarskap

  Om du önskar välja en annan fördjupning är det också möjligt, men då förutsätter det studier på campus i Mariehamn. Inom programmet har du på campus, förutom inriktningen ”HRM och ledarskap”, också möjlighet att fördjupa dig inom:

  • redovisning och ekonomistyrning
  • sjöfart och logistik
  • entreprenörskap

  Oavsett inriktning är målsättningen att du efter examen ska ha möjlighet att jobba i dagens och framtidens arbetsliv, både nationellt och internationellt.

  Utbildningen är behovsbaserad och sker i nära relation med lokalt näringsliv, andra företagare samt i de olika projekt som drivs på Åland och i samarbete med andra regioner nationellt och internationellt.

 • Kurser vid programmet >

  På sidan finns kursbeskrivningar för alla årskurser vid företagsekonomiprogrammet. Listan över kurser för dig som börjar studera hösten 2024 finns ännu inte publicerade, men du kan se vilka kurser som föregående årgångar har läst.

  Förklaring till indelningen på sidan med kurser: 23 Företagsekonomi = studerande som började hösten 2023 vid företagsekonomiprogrammet etc. När kursbeskrivningarna för dig som börjar studera hösten 2024 publiceras kommer de finnas under fliken ”24 Företagsekonomi”

 • I studierna inom programmet för företagsekonomi ingår 30 studiepoäng praktik på ett företag eller hos en organisation som du själv väljer. Syftet med praktiken är att du ska få använda det du lärt dig under utbildningen i en verklig arbetsmiljö.

  Din praktikplats har du friheten att ordna själv. Tänk bara på att praktiken ska vara sådan att du får använda dina kunskaper från programmet.

 • Högskolan på Åland uppmuntrar sina studerande till studier utomlands. Vi arbetar hela tiden aktivt med att utveckla skolans internationalisering och samarbeten med andra skolor och utbildningsprogram.

  Utbytesstudierna är utvecklande för dig som studerar och är en merit som uppskattas av dina framtida arbetsgivare.

  Läs mer om möjligheterna till utbytesstudier vid Högskolan på Åland

 • I utbildningsplanen som ligger till grund för programmets uppbyggnad kan du bland annat läsa mer om utbildningens mål, syfte, struktur och innehåll:

  Utbildningsplan för utbildningsprogrammet i företagsekonomi 210 sp vid Högskolan på Åland

Dina möjligheter efter examen

 • Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, 210 sp och titeln Tradenom YH. På engelska heter examen Bachelor of Business Administration, 210 ECTS.

  En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen.

 • Efter din examen vid utbildningsprogrammet för företagsekonomi är du kvalificerad för vidarestudier till magisterexamen eller masterexamen.

  Inriktningen mot redovisning och ekonomistyrning fungerar också som förberedande studier för dig som vill ta en revisorsexamen som yrkesrevisor.

 • Utbildningsprogrammet inom företagsekonomi ger dig en bred utbildning med många jobbmöjligheter.

  Några exempel på framtida yrken:

  • ekonomichef
  • egen företagare
  • lagerchef
  • bankdirektör
  • redovisare
  • controller
  • inköpare
  • lageransvarig
  • personalutvecklare
  • personalansvarig
  • personalchef
  • utredare
  • revisor
  • kontorschef
  • analytiker
  • redovisningschef
  • marknadsanalytiker
  • enhetschef
  • HR-chef
  • HR-administratör
  • HR-konsult
  • personalchef
  • personalutvecklare
  • personalansvarig
  • produktspecialist
  • produktchef
  • projektledare
  • wealth advisor
  • financial advisor
  • butikschef