Upphandling

Pågående upphandlingar och anbudsförfrågningar

Upphandling av brygg- och maskinrumssimulator

Högskolan på Åland i samarbete med Ålands landskapsregering upphandlar förnyad/uppgraderad bryggsimulator och maskinrumssimulator för utbildning inom sjöfart.

Sista dagen att ställa frågor: 16 april 2019
Sista dagen att lämna anbud: 26 april 2019