Elektroteknik – Teknisk ritning 2

Kurskod M102204
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha grunderna i 3D-CAD ritning gällande programvarorna Auto-Cad och Inventor.
Framställa en enkel 3D-ritning och plotta den efter ritreglerna gällande vyplacering, linjetyper och linjetjocklekar i båda programvaror.

Innehåll

– Auto-Cad
– 3D kommandon (draw, modify)
– model space /paper space
– infoga layout
– mvsetup
– solprof
– plotta ritning

Inventor
– inroduktion
– olika typer av filer: *.ipt, *.idw, *.iam
– granskningshantering
– struktur av ”trädet”
– sketch (2D)
– 3D kommandon, features
– editera ritningar mha ”trädet”
– plotta ritning (*.idw)

Närvaro

Närvaroskyldighet, obligatorisk (pga fortlöpande examination)

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Redovisning av obligatoriska ritningar i Auto-Cad.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Auto-Cad och Inventor

Förkunskaper

M102103 Teknisk ritning 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Cad-övningar i datasal och inlämningsuppgifter (ritningar).

Övrigt

Fördjupade kunskaper inom CAD ges i Teknisk ritning 2 (3D-CAD).

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:29