Hoppa till innehåll

Internationalisering

Internationella samarbeten, utbytesstudier och praktik utomlands

Högskolan på Åland har en omfattande internationell verksamhet. I samarbete med våra partnerhögskolor erbjuder vi intressanta och utvecklande utbyten vid andra högre utbildningar för våra studerande och anställda. Vi uppmuntrar också till mobilitet genom internationell praktik.

Vi samverkar med andra högskolor för att höja kvaliteten och utveckla skolans verksamhet och kompetens. Våra gränsöverskridande kunskapsutbyten är till stor nytta för våra studerande, men också för lärare, forskare och administrativ personal.

Högskolans samarbeten och nätverk handlar för de studerande främst om studier i Norden och Europa samt om praktik i hela världen. För lärare och övrig personal finns möjlighet till personalutbyten. Inbjudna gästföreläsare från både företag och partnerhögskolor bidrar också till skolans internationella miljö.

Högskolan på Åland deltar dessutom i flera internationella projekt samt i utbildningsprogrammen Erasmus+ och Nordplus för högre utbildning.

Internationell mobilitet genom utbytesstudier och praktik

För våra studerande innebär internationaliseringen främst kortare eller längre studieperioder utomlands. Det finns också möjlighet att genomföra praktik utomlands samt att kombinera utbytesstudier med praktik.

Vi rekommenderar våra studerande att utnyttja möjligheten till internationell rörlighet. På så sätt kan de bredda sin kompetens och öka sina språkliga och interkulturella kunskaper. Med tanke på att vi lever i en föränderlig och allt mer globaliserad samtid är internationella erfarenheter också förberedande inför kommande utmaningar i arbetslivet. Erfarenhet av studier eller arbetsliv utanför hemlandet är idag en viktig merit på arbetsmarknaden.

Målsättningen är att majoriteten av examinanderna vid högskolan ska ha studerat eller praktiserat utomlands under sin studietid.

Internationalisering på hemmaplan

Vi vill att våra studerande ska vara toleranta och öppna mot andra kulturer och människor. Arbetet med internationalisering vid Högskolan på Åland handlar därför om att ta tillvara de utbyten som våra studerande och anställda kan göra på hemmaplan. Bland annat bidrar studerande och lärare av olika nationalitet till att ge studierna en internationell och interkulturell dimension.

Som studerande kan du också vara delaktig som internationell tutor. På så sätt lär du känna studerande från andra länder samtidigt som du ökar dina språkkunskaper och utvecklar din kulturella förståelse.

Förutom deltagande i tutorverksamhet och kontakt med utbytesstuderande i den egna studiemiljön ger högskolan dig också värdefulla erfarenheter för framtida arbetsuppgifter i internationella miljöer genom att erbjuda:

  • kurser på engelska
  • intensivkurser
  • språkkurser
  • gästande lärare

Åland i sig är ett mångkulturellt samhälle. Här finns en befolkning på snart 30 000 personer från mer än 99 olika länder som talar 64 olika språk.