Elektroteknik – Programmering 1

Kurskod E007503
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande procedurell
programmering i programmeringsspråket C.
För att uppfylla målet skall den studerande:
– Ha förmåga att använda en programmeringsmiljö för att skriva, testa och felsöka
dataprogram
– Kunna konstruera enkla strukturerade dataprogram
– Behärska grundläggande användning av indata och

Innehåll

Programmeringsmiljöer, kompilering och exekvering
Grunderna i procedurell programmering med programmeringsspråket C:
Datamodellering och datatyper
Strukturerad programmering och kommentarer
Sekvens, val, och iteration
Funktioner
Minneshantering
Filhantering

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Kochan, S. G. (2014). Programming in C. 4. Ed. Harlow: Addison-Wesley.
Uppgiftsbeskrivningar.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, självstudier.

Utskriven 08 december 2023 kl 00:55