Hoppa till innehåll
Studerande i aulan på Högskolan Norra

Ansökan

Fyll i och skicka in din ansökan till våra utbildningar

Här hittar du information om hur du gör för att söka till våra utbildningsprogram, vilka antagningskraven är, hur du räknar ut antagningspoäng utifrån betyg och arbetserfarenhet med mera.

Tilläggsansökan 2024

Du har fortfarande chans att få en studieplats vid Högskolan på Åland i höst! I årets tilläggsansökan, som pågår 24 juni – 26 juli 2024, kan du söka till följande utbildningar:

Du ansöker genom att klicka på knappen ”Ansök nu” nedan. Vid frågor, kontakta info@ha.ax.

Ansökan 15 mars till 15 april 2024

 • 15 mars – 15 april 2024

 • Du ansöker genom att fylla i webbansökan direkt på nätet.

  1. Klicka på Ansök nu-knappen (syns endast under ansökningstiden, 15 mars-15 april 2024)
  2. Välj programmen som du söker till (se röda fliken Välj utbildning). Kom ihåg att placera programmen i rätt ordning. Klicka på Gå vidare.
  3. Fyll i din e-postadress. Klicka på Skicka bekräftelse.
  4. Öppna din e-post och mejlet från Wilma*. Klicka på länken.
  5. Fyll i ansökan och ladda upp bilagorna. Skicka in.

  Alternativ till webbansökan

  Om du inte har möjlighet att ansöka via webbansökan, kan du också fylla i ansökningsblanketten i pdf och mejla den till info@ha.ax alternativt skriva ut blanketten och skicka den per post till Högskolan på Åland, PB 1010, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland.

 • Ansökan ska kompletteras med kopia av examensbetyg från gymnasiet och eventuella arbetsintyg senast 10 juni 2024. Det gäller alla sökande, även sökande med gymnasiebetyg från åländska och fastländska gymnasier. Kompletteringarna kan bifogas till den elektroniska ansökan eller mejlas till info@ha.ax eller postas. OBS! Till examensbetyg från yrkesgymnasiet ska studieregisterutdrag bifogas.

  Sökande till sjökaptensprogrammet ska också komplettera sin ansökan med ett giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg, senast den 10 juni 2024. Läs mer om läkarintyg och krav på syn och hörsel.

 • Antagningsbeskeden skickas ut den 20 juni 2024 och svaren på antagningsbeskeden vill vi ha senast den 16 juli 2024.

 • Rätten till ändringar i utbildningsutbudet 2024 förbehålles. Det kan i undantagsfall innebära att en utbildning inte inleds, om den har för få sökande.

Antagningskrav för sökande till högskoleprogrammen

 • Allmänna antagningskrav är de krav som alla som vill börja studera vid Högskolan på Åland måste uppfylla.

  • Gymnasie-/studentexamen från minst treårig gymnasialstadieutbildning eller
  • yrkesinriktad examen (120 sv/180 kp) eller
  • motsvarande utbildning
 • Vissa utbildningar ställer utöver de allmänna antagningskraven även särskilda antagningskrav. Läs mer om dessa på programmens webbsidor.

 • Sökande till sjukskötarprogrammet deltar i ett obligatoriskt urvalsprov. Urvalsprovet hålls onsdag 5 juni 2024 kl. 15.00-18.00.

  Alla sökande till sjukskötarprogrammet får närmare information om urvalsprovet per e-post.

  Urvalsprovet innehåller matematik, engelska samt en del med vårdrelaterade ämnen (instuderingsmaterial kommer att finnas på högskolans webbplats och delges sökande per e-post).

  Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland godkänns.

  Godkänt resultat av urvalsprovet är en förutsättning för att kunna antas till programmet.

 • Om du söker till högskolan med betyg från ett land utanför Norden, ska du lämna in en kopia av avgångsbetyg från skola som motsvarar treårig utbildning på gymnasienivå/andra stadiet, tillsammans med auktoriserad översättning av betyget till svenska eller engelska.

  Bedömning av utländskt betyg

  Boende i Sverige med utländskt betyg har möjlighet att få ett utlåtande om betyget från Universitets- och högskolerådet. Det är gratis och tar ca. 4 månader.

  Sökande till vårdprogrammet (sjukskötare) som har en tidigare utbildning inom vårdområdet, kan vända sig till Valvira för att få en bedömning av sin utbildning.

 • Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska klara av dina studier vid högskolan. Undervisningsspråket är svenska. Enskilda kurser kan ges på engelska och kurslitteratur på engelska förekommer i ett flertal kurser. Också andra språk än svenska kan användas som undervisningsspråk, om det överensstämmer med målet för utbildningen.

  Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Undervisningsmaterialet vid Högskolan på Åland är på både svenska och engelska.

 • Ansöka om dispens

  Högskolan kan även anta sökande som inte uppfyller ovannämnda krav, men som enligt högskolans bedömning anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för högskolestudier. Sökande kan ansöka om dispens för behörighet till högskolestudier till högskolans antagningsnämnd.

  Studera via Öppna högskoleleden

  Om du inte uppfyller antagningskraven, men är intresserad av att studera vid programmen

  • företagsekonomi
  • Hospitality Management
  • elektroteknik
  • maskinteknik

  har du möjlighet att läsa kurser via Öppna högskoleleden.

  Vid Öppna högskoleledan läser du kurser tillsammans med högskolans studerande och när du avlagt 30 studiepoäng är du behörig att söka in på programmet och får de kurser du läst tillgodo.

  Läsa mer om Öppna högskoleleden.

Grund för uträkning av poäng vid antagning

Hittar du inte svaret på din fråga?

Har du frågor som berör ansökan eller antagningen till våra utbildningar, kan du ta kontakt med oss via:

 


*Wilma är namnet på databasen över studerande. När du ansöker via webben skickas din ansökan in direkt i databasen och det automatiska e-postmeddelandet som du får i samband med din ansökan har därför avsändaren ”Wilma”.