Ansökan

Fyll i och skicka in din ansökan till våra utbildningar

Här hittar du information om hur du gör för att söka till våra utbildningsprogram, vilka antagningskraven är, hur du räknar ut antagningspoäng utifrån betyg och arbetserfarenhet med mera.

Ansökan 15 mars till 14 april 2022

 • 15 mars – 14 april 2022

 • Du ansöker genom att fylla i webbansökan direkt på nätet.

  1. Klicka på Ansök nu-knappen (syns endast under ansökningstiden, 15 mars-14 april 2022)
  2. Välj programmen som du söker till (se gröna fliken Välj utbildning). Kom ihåg att placera programmen i rätt ordning. Klicka på Gå vidare.
  3. Fyll i din e-postadress. Klicka på Skicka bekräftelse.
  4. Öppna din e-post och mejlet från Wilma*. Klicka på länken.
  5. Fyll i ansökan och ladda upp bilagorna. Skicka in.

  Alternativ till webbansökan

  Om du inte har möjlighet att ansöka via webbansökan, kan du också fylla i ansökningsblanketten i pdf och mejla den till info@ha.ax alternativt skriva ut blanketten och skicka den per post till Högskolan på Åland, PB 1010, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland.

 • Ansökan ska kompletteras med kopia av examensbetyg från gymnasiet och eventuella arbetsintyg senast 10 juni 2022. Det gäller alla sökande, även sökande med gymnasiebetyg från åländska och fastländska gymnasier. Kompletteringarna kan bifogas till den elektroniska ansökan eller mejlas till info@ha.ax eller postas. OBS! Till examensbetyg från yrkesgymnasiet ska studieregisterutdrag bifogas.

  Sökande till sjökaptensprogrammet ska också komplettera sin ansökan med ett giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg, senast den 10 juni 2022. Läs mer om läkarintyg och krav på syn och hörsel.

 • Antagningsbeskeden skickas ut den 17 juni 2022 och svaren på antagningsbeskeden vill vi ha senast den 18 juli 2022.

 • Högskolans ledningsgrupp kan besluta att inte starta utbildningsprogram med färre än 10 deltagare.

Antagningskrav för sökande till högskoleprogrammen

 • Allmänna antagningskrav är de krav som alla som vill börja studera vid Högskolan på Åland måste uppfylla.

  • Gymnasie-/studentexamen från minst treårig gymnasialstadieutbildning eller
  • yrkesinriktad examen (120 sv/180 kp) eller
  • motsvarande utbildning
 • Vissa utbildningar ställer utöver de allmänna antagningskraven även särskilda antagningskrav. Läs mer om dessa på programmens webbsidor.

 • Sökande till sjukskötarprogrammet deltar i det obligatoriska urvalsprovet som hålls tisdagen den 7 juni 2022 kl 15-18.

  Alla sökande till sjukskötarprogrammet får närmare information om urvalsprovet per e-post.

  Urvalsprovet innehåller matematik, engelska samt en del med vårdrelaterade ämnen (instuderingsmaterial kommer att finnas på högskolans webbplats och delges sökande per e-post).

  Endast urvalsprov gjorda vid Högskolan på Åland godkänns.

  Godkänt resultat av urvalsprovet är en förutsättning för att kunna antas till programmet.

  Urvalsprovet kan vid behov arrangeras på annat sätt och vid annan tidpunkt om situationen med Corona-pandemin eskalerar och omöjliggör urvalsprov på plats i högskolan. Om så sker får alla sökande till sjukskötarprogrammet information om det i god tid före.

 • Om du söker till högskolan med betyg från ett land utanför Norden, ska du lämna in en bestyrkt kopia av avgångsbetyg från skola som motsvarar treårig utbildning på gymnasienivå/andra stadiet, tillsammans med auktoriserad översättning av betyget till svenska eller engelska.

  Bedömning av utländskt betyg

  Boende i Sverige med utländskt betyg har möjlighet att få ett utlåtande om betyget från Universitets- och högskolerådet. Det är gratis och tar ca. 4 månader.

  Sökande till vårdprogrammet (sjukskötare) som har en tidigare utbildning inom vårdområdet, kan vända sig till Valvira för att få en bedömning av sin utbildningen.

 • Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska klara av dina studier vid högskolan. Undervisningsspråket är svenska. Enskilda kurser kan ges på engelska och kurslitteratur på engelska förekommer i ett flertal kurser. Också andra språk än svenska kan användas som undervisningsspråk, om det överensstämmer med målet för utbildningen.

  Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Undervisningsmaterialet vid Högskolan på Åland är på både svenska och engelska.

 • Högskolan kan även anta sökande som inte uppfyller ovannämnda krav, men som enligt högskolans bedömning anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för högskolestudier. Sökande kan ansöka om dispens för behörighet till högskolestudier till högskolans antagningsnämnd.

Grund för uträkning av poäng vid antagning

Hittar du inte svaret på din fråga?

Om du har frågor om antagningen kan du kontakta informationskoordinator Annika Lindqvist. Tips: Du hittar vanliga frågor och svar på vår FAQ-sida.

 


*Wilma är namnet på databasen över studerande. När du ansöker via webben skickas din ansökan in direkt i databasen och det automatiska e-postmeddelandet som du får i samband med din ansökan har därför avsändaren ”Wilma”.