Elektroteknik – Teoretisk elteknik 2

Kurskod E104703
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska de grundläggande metoderna för analys av elektriska kretsar.

Contents

– 3-fas växelströmskretsar med balanserad och icke-balanserad last
– Kopplade kretsar, ömsesidig induktans, transformatorer

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftligt prov. Inlämningsuppgifter.

Material

Davidson, C. (2001). Elektriska nät. Lund: Studentlitteratur. 157 s. Eller senare upplaga.

Svoboda, J. A. och Dorf, R. C. (2013) Introduction to Electric Circuits. Wiley. 928 s.

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

Prerequisite

Deltagit i Teoretisk Elteknik, del 1 E104603 samt Matematik 3, del 1 och Fysik 1 och Fysik 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 12:26