Hoppa till innehåll

Bra att veta inför dina studier

  • Vårterminen 2024: 13 januari 2024 – 31 maj 2024
  • Höstterminen 2024: 19 augusti 2024 – 31 december 2024
  • Undervisningsfritt: 25 december 2024 – 31 december 2024
  • Vårterminen 2025: 1 januari 2025 – 30 maj 2025

  Information om när ditt program börjar den schemalagda undervisningen hittar du på sidorna för nya studerande:

 • Inför varje läsår måste du göra en elektronisk läsårsanmälan i Wilma* senast två veckor efter studiestarten. Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande förlorar du din studierätt.

 • Inför varje ny termin ska du meddela skolan vilka kurser du kommer att läsa den kommande terminen, det gör du genom en så kallad kursanmälan via Wilma*. Nya studerande gör kursanmälan på hösten i samband med att studierna inleds.

 • Efter avslutad programkurs eller genomförd praktik har du som studerar möjlighet att utvärdera kursen eller praktikperioden. En sammanställning av utvärderingen får du från kursansvarig lärare eller vicerektor.

  Som studerande kan du boka in individuella samtal med högskolans vicerektor. Om du vill deltar också studiehandledaren.

 • Som studerande har du rätt att anhålla om att få tidigare studier vid en annan högskola eller arbetserfarenhet som är relevant validerade (tillgodoräknade).

  Så här ansöker du om validering

  Fyll i ansökan om validering i Wilma*. Kom ihåg att bifoga kursbeskrivning eller andra intyg som styrker din ansökan.

  Bedömning av valideringsansökan

  Det är högskolans vicerektor som utför bedömningen. Högskolan har rätt att besluta om dina tidigare studier och erfarenheter kan valideras och i vilken omfattning.

  Om du är missnöjd med en bedömning av dina tidigare studier kan du muntligen eller skriftligen begära att få en rättelse av den som utfört bedömningen. Kom ihåg att lämna in din begäran om rättelse senast 14 dagar från att du har tagit del av beslutet.

  Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för mer information om validering. Kontaktuppgifter till studiehandledarna hittar du på sidan Kontaktuppgifter och vanliga frågor.

  Mer information om validering

 • Studerande vid Högskolan på Åland har rätt att göra ett studieuppehåll under högst två år (fyra terminer).

  Fyll i blanketten för ansökan om studieuppehåll och lämna in den till programkansliet. I Wilma* ligger blanketten under Ansökningar och beslut. Du kan också ladda ner blanketten och skicka den till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifter till programmens studiehandledare.

 • Om du helt tänker avsluta dina studier vid högskolan ska du fylla i blanketten för avbrutna studier och lämna in den till programkansliet.

 • Om du förlorat din studierätt måste du ansöka till Högskolan på Åland på nytt.

  Om det är mindre än fem år sen du blev beviljad studieplats första gången kan du hänvisa till de ansökningshandlingar du skickade in då. Om det gått längre tid måste du skicka in handlingarna på nytt för att kunna förnya din studieplats.

 • Högskolans studiehandledare finns för att bistå studerande under hela studietiden. Informationstillfällen, individuella samtal, anpassad studietakt och material samt andra aktuella frågor får du kontinuerligt hjälp med.

  Du når studiehandledarna via personligt besök, telefon eller e-post. Boka gärna tid så att du säkert får den tid du behöver.

  Vård

  Jenny Österbacka

  Elektroteknik, Hospitality Management, informationsteknik, maskinteknik och sjökapten

  Therese Sjöblom

  Företagsekonomi

  Thor-Björn Wik

 • Studerande med särskilda behov har rätt till stöd och hjälp som gör studier vid högskolan möjliga och som ser till att den studerande blir bedömd utifrån sina faktiska kunskaper.

  Om du har en funktionsvariation som innebär att du behöver extra stöd för att genomföra dina studier vid högskolan behöver du lämna in ett intyg som stärker din funktionsvariation. Du ansvarar själv för att informera vicerektor eller studiehandledaren om dina behov av stödåtgärder och för att lämna in ett intyg till skolan minst en månad före kursstart.

  Intyget, som inte får vara äldre än fem år, ska vara utställt av läkare och skrivet för den nivå som motsvarar studier på gymnasialstadiet eller vid högskola. Det är viktigt att intyget innehåller en beskrivning över vilka svårigheter som finns för att ge högskolan vägledning för det stöd som du behöver.

  Exempel på stödåtgärder

  Vicerektor, studiehandledaren och berörd lärare kan i samråd med den studerande bevilja följande pedagogiska stöd utifrån läkarens utlåtande:

  • enskild tentamen
  • muntlig tentamen istället för skriftlig
  • förlängd tentamenstid
  • tillgång till lärarens presentationsmaterial och anteckningar
  • anteckningshjälp vid föreläsningar
  • extra handledning genom stödtutor
  • möjlighet att använda studentlitteratur som är anpassad för dyslektiker

  Mer information om studier med funktionsvariation

 • Information om ansökan av studiemedel hittar du i checklista för nya studerande

 • Högskolans studerandetutorer hjälper nya studerande att anpassa sig till studiemiljön och komma igång med studierna.

 • De studerande utgör en studerandekår som utser ett studeranderåd.

  Studeranderådet kan framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör högskolan.

  Programråd

  Varje termin sammankallar vicerektor både studerande och programpersonal till ett programrådsmöte. Vid mötet diskuterar man tillsammans aktuella frågor. Mötet protokollförs.

  När det behövs gör vicerektor och studiehandledare upp en handlingsplan för ärenden som blev behandlade på mötet.

  Studeranderepresentanter

  Studeranderepresentanter ingår även i högskolans styrelse, vissa av högskolans nämnder, branschråden och arbetarskyddskommissionen.

 • Studentkåren SKÅHLA förgyller studielivet genom sittningar och andra evenemang under läsåret.

  En studerandekår går också att jämföra med en fackförening. Högskolans studerandekår är representerad i olika organ inom Högskolan på Åland. Kåren hjälper högskolan och myndigheter med ärenden som rör de studerande. Syftet är att försöka förbättra de studerandes möjligheter och rättigheter.

  Du kan kontakta kåren via skahlainfo@ha.ax

  Studerandeföreningar

 • För dig som vill kombinera dina högskolestudier med utlandsstudier eller praktik utomlands finns goda möjligheter för det vid Högskolan på Åland. Skolan har ett stort antal samarbetsskolor och erbjuder stipendier genom Erasmus+ och Nordplus-programmen för utbytesstudier och praktik till dessa.

 • Via schema ser du lektioner och enskilda lärares schema.

  Tips: Om du vill få fram schema för en viss årskurs/program, välj då Klass och fyll i rätt förkortning.

  Elektroteknik = ET
  Företagsekonomi = FE
  Företagsekonomi distans = eBBA
  Hospitality Management = HM
  Informationsteknik = IT
  Maskinteknik = MT
  Sjukskötare = VA
  Sjökapten = SK

 • I samarbete med Ålands hälso- och sjukvård erbjuder Högskolan på Åland studerandehälsovård till alla studerande. Vår målsättning är att du som studerar ska ha den fysiska och psykiska hälsa du behöver för att framgångsrikt kunna avsluta dina studier.

  På högskolans studerandehälsa arbetar skolhälsovårdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsrådgivare och skolläkare.

 • Högskolebiblioteket är till för dig som studerar eller arbetar vid Högskolan på Åland.

  Biblioteket har egna utrymmen i stadsbiblioteket på Strandgatan 29 mitt i Mariehamn. Förutom utlåning av kurslitteratur erbjuder biblioteket lugna studieplatser, både vid dator och i studierum.

  Personalen ger gärna tips och råd och hjälper dig att komma igång med informationssökning inför olika arbeten. Du får också tillgång till bibliotekets e-resurser.

 • Som studerande vid högskolan får du själv välja var du vill äta lunch. Skolan har avtal med de flesta lunchrestauranger i Mariehamn, så oavsett om du är sugen på sushi, husmanskost eller hamburgare kan du äta lunch till ett billigare pris. Lunchkupongernas värde är 3,50 euro/måltid och kan användas under läsårets arbetstider, dock inte under sommaruppehållet.

 • Wilma är namnet på studerandedatabasen, där kan du bland annat anmälda dig till kurser och se dina studieresultat. Observera att du inte kan använda Wilma innan du har fått en inloggning från skolan. Mer information om inloggning och användning av Wilma får du under av första veckan.