Elektroteknik – Industriell IT 1

Kurskod E121103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska verktygen för att konstruera och använda PLC-system med olika nätverk.

Contents

Komponenter i distribuerade styrsystem och hur dessa samverkar. I detta ingår:
– Processer, operatörsterminaler och PC
– PLC, A/D- och D/A omvandlare
– Datanätverk och datakommunikation TCP/IP, Profibus
– Konfigurera, felsöka i och använda PC-baserade övervaknings- och styrsystem.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter, godkända övningar, aktivitet vid laborationer.

Material

Artikelsamling, uppgiftsbeskrivningar och manualer.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Prerequisite

Styrteknik 1

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G eller U.

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer, projekteringsuppgifter.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:13