Hoppa till innehåll

Utveckling av flerformsundervisning och digitalisering av Högskolan på Åland

Högskolan på Åland har ett projekt för utveckling av digital flerformspedagogik och digitalisering av högskolans styrsystem för studieadministration. Projektet är det största i sitt slag som någonsin genomförts på högskolan och det finansieras via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Medlen styrs via Ålands Landskapsregerings näringsavdelning. Projektet pågår till utgången av 2024 och omfattar hela 2,7 miljoner euro. Via projektet vill man påskynda utvecklingen av Högskolan på Ålands konkurrenskraft efter pandemin.

Personalens kunnande höjs genom fortbildning och specifikt i moderniserad pedagogik för lärarna. Fyra personer har anställts i projektet och formar teamet “E-Hub” som nu jobbar för att lärare, övrig personal och studerande skall få så bra digitala arbetsförutsättningar som möjligt. Inom ramarna för projektet kommer de digitala verktygen att förnyas. Utöver det här medverkar E-Hub till att digitalisera högskolans administrativa styrsystem. Teamet stöttar också utvecklingen av en ny utbildningsinriktning på kandidatnivå samt ett helt nytt masterprogram inom teknik med fokus på förnybar energi och automation.

Projektteamet E-Hub

I projektteamet för E-Hub ingår: