Elektroteknik – Kortkurser

Kurskod E900901
Studiepoäng 1
Lärandemål

Den studerande skall efter utförda kurser ha kännedom i arbetssäkerhet av olika slag.

Innehåll

Fem kortkurser ger 1 sp.

Tre av fem kortkurser är obligatoriska:
– Personlig elsäkerhet – SFS 6002
– Arbetssäkerhetskortet
– Första hjälpen (4 h)

De resterande två kurserna är valbara

Exempel:

– Fallskydd
– Truck
– Slutna utrymmen
– Heta arbeten

Eller andra relevanta kurser

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och/eller praktiska prov

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens/instruktörens anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U och G.

Arbetsformer

Enligt lärarens/instruktörens anvisningar

Utskriven 02 december 2022 kl 09:26