Elektroteknik – Studieteknik

Kurskod Y010704
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– Förmedla åsikter, erfarenheter och kunskaper i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt
– Framföra sitt budskap med engagemang med användning av tekniska hjälpmedel
– Garantera trovärdighet genom säker användning av källmaterial och sammanställa källförteckningar enligt högskolans anvisningar. Samt kunna ge värdefull och positiv kritik av andras texter och presentationer
– Söka kunskap självständigt och i grupp och bedöma det egna lärandet samt sätta egna intressen och erfarenheter i relation till studieprogrammet
– Retorikens grunder
– Skapa insikt om informationssökningens betydelse i studiearbetet samt kännedom om bibliotekets resurser

Contents

– Psykologiska faktorer i samband med studier, hjärnans arbetssätt och möjligheter, minnet, anteckningsmetoder, effektiv lästeknik, problemlösning och kreativt lärande. De olika momenten exemplifieras och anpassas till de ämnen och det kursmaterial som man arbetar med. Kommunikation, retorik, praktiska presentationsövningar.
– Presentation av högskolebibliotekets hemsida och Mariehamns stadsbibliotek med kursboksbiblioteket. Grunderna i informationssökning.

Attendance

Obligatorisk närvaro, tentamen och godkända hemuppgifter

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Descriptive assessment

Deltagande i diskussioner, övningar och tentamen

Material

Kurslitteratur och studiematerial
Material i kursrummet på högskolans kollaborativa plattform

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Diskussioner, skriftlig kommunikation, presentationer
Diskussioner
Skriftlig kommunikation
Presentationer

Utskriven 01 november 2020 kl 00:07