Kontaktuppgifter för Nordplus-nätverk

Kontaktuppgifter för DANOSFI+

Nordiskt Nordplus-samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem länder

Nätverkets koordinator

Metropolia Ammattikorkeakoulu
PL 4030
FIN-00079 Metropolia

Kontaktperson: Aija Ahokas
Senior Advisor of International Relations, Senior lecturer
Tfn +358 50 401 3503
aija.ahokas@metropolia.fi

Samarbetshögskolor i nätverket

 • Høgskolen i Innlandet
  Fakultet for helse- og sosialvitenskap  Institutt for sykepleiefag
  Postboks 400
  NO-2418 Elverum, Norge

  Kontaktperson: Anne Høstad With och Randi Vangen Skyrup

  International coordinator  Tatiana Feodorova

  Tfn +47 62 43 03 12

 • Högskolan på Åland
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktpersoner:
  Lena Nyman-Wiklund, Internationell koordinator
  Katarina Ulenius, lektor utbildningsprogrammet för vård
  Tfn +358 18 537 000

 • Högskolan i Halmstad
  Box 823
  SE-30118 Halmstad

  Kontaktperson: Annika Wing-Hörnfalk
  Universitetsadjunkt, koordinator för int. relationer
  Sektionen för hälsa och samhälle
  Tfn +46 35167459

 • Uppsala Universitet
  Box 564
  SE-751 22 Uppsala

  Kontaktperson: Leif Eriksson, lektor
  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  Tfn +46 18 471 6648
  leif.eriksson@pubcare.uu.se

 • VIA University College
  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  8600 Silkeborg

  Kontaktperson: Helle Stensgaard Karlsen
  International Co-ordinator
  Sundheds- og sygeplejerske
  Master of health promotion, Senior Lecturer
  Tfn +45 87 55 22 82
  hst@via.dk

Kontaktuppgifter för VAUM+

Nordiskt Nordplus-samarbete för att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte

 • Högskolan i Gävle
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  801 76 Gävle

  Kontaktperson: Eva Westergren, Universitetsadjunkt, Leg. Sjuksköterska, Med. magister
  evawen@hig.se

 • Högskolan på Åland
  Vårdprogrammet
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator
  lena.nyman-wiklund@ha.ax

 • Yrkeshögskolan NOVIA
  Campus Vasa / Utbildning inom social- och hälsovård
  PB 6
  FIN-65200 Vasa

  Kontakpersont: Lisen Kullas-Nyman, lektor, vård
  Tfn +358 (0)6 328 5325
  lisen.kullas-nyman@novia.fi

 • Umeå Universitet
  SE-90187 Umeå

  Kontaktperson: Anders Ringnér, leg. sjuksköterska, medicine doktor | R.N., PhD
  Institutionen för omvårdnad | Department of Nursing
  Umeå Universitet | Umeå University
  SE-901 87 UMEÅ
  Tfn. +46(0)90-786 91 54