Hoppa till innehåll

Nordplus-programmet

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram för Norden och de baltiska länderna.

Nordplus Högre utbildning är ett mobilitets- och nätverksprogram på högskoleområdet på bachelor och master nivå i de nordiska länderna och Baltikum. Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningarna även kring gemensamma intensivkurser och projekt. För mer detaljerad information kan du besöka Nordplus webbsida.

 

Kontaktuppgifter till våra Nordplus nätverk

 • Nordplus nätverket DANOSFI

  Nordiskt Nordplus-samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem länder.

  Nätverkets koordinator 2022-24

  Høgskolen i Innlandet – Innland Norway University of Applied Sciences (NO-INN)
  Fakultet for helse- og sosialvitenskap  Institutt for sykepleiefag
  Postboks 400
  NO-2418 Elverum, Norge

  Kontaktperson: International Coordinator, Kjersti Lyngvær
  Tfn. +47 62 43 03 12
  Kjersti.lyngvar@inn.no

  Protokoll från nätverkets möten:
  Network meeting Uppsala 2019
  Network meeting (online) 9/2020
  Network meeting (online) 11/2020
  Network meeting (online) 1/2021
  Network meeting Elverum (hybrid) 2/2021
  Network meeting (online) 1/2022
  Network meeting (online) 2/2022
  Network meeting (online) 1/2023
  Network meeting (online) 2/2023
  Network meeting (online) 1/2024

  Studerandes rapporter från VFU-avsnitt kan du läsa i högra spalten.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Högskolan på Åland – Åland University of Applied Sciences
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktpersoner:
  Katarina Ulenius, lektor, programansvarig för sjukskötarprogrammet
  Tfn 358 18 537 000

   

  Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
  Visiting address: Myllypurontie 1, Helsinki, Finland
  Postal address: PO Box 4000, FI-00079  Metropolia, Finland

  FI-00079 Metropolia
  FINLAND

  Kontaktperson: Katariina Alava
  International Coordinator, Health Care and Nursing
  Tel. +358 50 595 2033
  katariina.alava@metropolia.fi
  www.metropolia.fi/en

  Uppsala Universitet – Uppsala University
  751 22 UPPSALA

  Kontaktperson: Johanna Sjömar
  Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  Tfn +46 18 471 6648
  johanna.sjomar@kbh.uu.se

  VIA University College
  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  8600 Silkeborg

  Kontaktperson: International Coordinator, Helle Stensgaard Karlsen

  Sundheds- og sygeplejerske
  Master of health promotion, Senior Lecturer
  Tfn +45 87 55 22 82
  hst@via.dk

 • EkoTekNord-nätverket  erbjuder studerande och lärare möjligheter till nordiskt samarbete inom ämnen som företagsekonomi, logistik, språk, kommunikation, IT, och teknik.

  Nätverkskoordinator: University of Akureyri
  Runar Gunnarsson runarg@unak.is

  Kontaktperson: Therese Sjöblom, Högskolan på Åland

  Läs mer om EkoTekNord

 • Medico fokuserar framförallt på kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare vid sjuksköterskeprogram i Norden och Baltikum med gemensamma nätverksträffar samt anordnande av Nordiska Forum för sjuksköterskeutbildare.

  Nätverkskoordinator: Eva Westergren, Högskolan i Gävle, eva.westergren@hig.se

  Kontaktperson: Jenny Österbacka, Högskolan på Åland

  Läs mer om Medico

 • Inom nätverket Nordic APN EDU arbetar vi för att utveckla utbildning i avancerad klinisk omvårdnad. Avancerad klinisk omvårdnad är fortfarande på framväxt i de nordiska och baltiska länderna. Ett samarbete länderna emellan kan stödja utveckling av kvalitativ utbildning inom området. Inom nätverket eftersträvas att dela kunskap och god praxis mellan medlemmarna för vidare spridning till kollegor, klinisk verksamhet, beslutsfattare och allmänheten.

  Nätverkskoordinator: Virpi Sulosaari, Turku University of Applied Sciences
  virpi.sulosaari(a)turkuamk.fi

  Marlene Karlsson, Turku University of Applied Sciences
  marlene.karlsson(a)turkuamk.fi

  Kontaktperson: Magdalena Häger, Högskolan på Åland

  Läs mer om Nordic APN EDU

 • Nordic-Baltic Network of Engineering nätverkets syfte är att erbjuda studerande och lärare möjlighet till utbyte. I nätverket ingår Novia, Raseborg, Østfold UC (NO), Vilnius UAS (LT) , Estonian Open Air Museum, Norwegian University of Science and Technology, Pallas UAS (EE), Uppsala Universitet och Högskolan på Åland. Nätverket samarbetar inom ämnen som automationsteknik, konstruktionsteknik och affärsinformationsteknik.

  Nätverkskoordinator: Towe Andersson, Novia
  towe.andersson@novia.fi

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund,  Högskolan på Åland

 • Nätverkskoordinator: Absalon UC (DK, University College)

  Christina Larsen chla@pha.dk

  Sygeplejerskeuddannelsen – Næstved – Center for Sygepleje
  Parkvej 190, 4700 Næstved
  Tlf: +4572482536

  Kontaktperson: Anna Lundberg, Högskolan på Åland

  I nätverket deltar:

  University College Lillebælt – Odense (DK, University College)
  University College Lillebælt – Svendborg (DK, University College)
  University of the Faroe Islands -school of nursing (FO, University)
  University of Greenland – school of nursing (GL, University)
  University of Akureyri (IS, University)
  University of Nordland  (NO, University)
  University of Agder (NO, University)
  Arcada University of Applied Sciences (FI, University College)
  Marie Cederschiöld University Collage (SE, University College)
  University College Borås – school of nursing (SE, University)
  University of Karlstad – school of health sciences (SE, University)
  Luleå University of Technology (SE, University)
  Åland University of Applied Sciences (AX, University College)

 • Nordplus nätverket VAUM

  Nordiskt Nordplus-samarbete för att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte

  Nätverkets koordinator 2020-22

  Umeå Universitet
  SE-90187 Umeå

  Kontaktperson: Cathleen Sandelin Kennedy cathleen.kennedy@umu.se

  Universitetsadjunkt

  Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad

  Umeå universitet/Umeå university

  SE-901 87 Umeå, Sweden

  Tfn. +46(0)090-786 50 90

  international.nursing@umu.se

  Studerandes rapporter från utbyten här bredvid.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Högskolan i Gävle
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  801 76 Gävle

  Kontaktperson: Eva Westergren
  Universitetsadjunkt, Leg. Sjuksköterska, Med. magister
  evawen@hig.se

  Yrkeshögskolan NOVIA
  Campus Vasa / Utbildning inom social- och hälsovård
  PB 6
  FIN-65200 Vasa

  Kontakperson: Yvonne Sjöberg-Ehn, lektor i vård
  yvonne.sjoberg-ehn@novia.fi

  Högskolan på Åland
  Sjukskötarprogrammet
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktperson: Jenny Österbacka, lektor, VFU-samordnare

  Tfn +358 (0)18 537 000