Nordplus-nätverk

Nordplus är ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna.

Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningarna även kring gemensamma intensivkurser och projekt.
Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Kontaktuppgifter till våra Nordplus nätverk

 • Nordplus nätverket DANOSFI

  Nordiskt Nordplus-samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem länder.

  Nätverkets koordinator 2020-22

  Högskolan på Åland – Åland University of Applied Sciences
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktpersoner:
  Lena Nyman-Wiklund, Internationell koordinator
  Katarina Ulenius, lektor utbildningsprogrammet för vård
  Tfn 358 18 537 000

  Protokoll från nätverkets möten:
  Network meeting Uppsala 2019
  Network meeting (online) 9/2020
  Network meeting (online) 11/2020
  Network meeting (online) 1/2021

  Studerandes rapporter från VFU-avsnitt kan du läsa i högra spalten.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Høgskolen i Innlandet – Inland Norway University of Applied Sciences (NO-INN)
  Fakultet for helse- og sosialvitenskap  Institutt for sykepleiefag
  Postboks 400
  NO-2418 Elverum, Norge

  International coordinator  Tatiana Fedorova
  Tfn +47 62 43 01 60
  tatiana.fedorova@inn.no

  Metropolia University of Applied Sciences
  PO BOX 4000 ( Bulevardi 31)
  FI-00079 Metropolia
  FINLAND

  Kontaktperson: Aija Ahokas
  Senior Advisor, International Relations / Manager of Education Export
  Health Care and Social Services

  Tfn 358 50 401 3503
  aija.ahokas@metropolia.fi

  Uppsala Universitet – Uppsala University
  751 22 UPPSALA

  Kontaktperson: Johanna Sjömar
  Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  Tfn +46 18 471 6648
  johanna.sjomar@kbh.uu.se

  VIA University College
  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  8600 Silkeborg

  Kontaktperson: Helle Stensgaard Karlsen
  International Co-ordinator
  Sundheds- og sygeplejerske
  Master of health promotion, Senior Lecturer
  Tfn +45 87 55 22 82
  hst@via.dk

 • EkoTekNord-nätverket  erbjuder studerande och lärare möjligheter till nordiskt samarbete inom ämnen som företagsekonomi, logistik, språk, kommunikation, IT, och teknik.

  Nätverkskoordinator: Anna-Liisa.Auramo  Metropolia
  anna-liisa auramo@metropolia.fi

  Kontaktperson: Therese Sjöblom, Högskolan på Åland

  Läs mer om EkoTek Nord

 • Medico fokuserar framförallt på kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare vid sjuksköterskeprogram i Norden och Baltikum med gemensamma nätverksträffar samt anordnande av Nordiska Forum för sjuksköterskeutbildare.

  Nätverkskoordinator: Eva Westergren, Högskolan i Gävle
  eva.westergren@hig.se

  Kontaktperson: Jenny Österbacka, Högskolan på Åland

  Läs mer om Medico

 • Inom nätverket NordicaAPNedu arbetar vi för att utveckla utbildning i avancerad klinisk omvårdnad. Avancerad klinisk omvårdnad är fortfarande på framväxt i de nordiska och baltiska länderna. Ett samarbete länderna emellan kan stödja utveckling av kvalitativ utbildning inom området. Inom nätverket eftersträvas att dela kunskap och god praxis mellan medlemmarna för vidare spridning till kollegor, klinisk verksamhet, beslutsfattare och allmänheten.

  Nätverkskoordinator: Virpi Sulosaari, Turku University of Applied Sciences
  virpi.sulosaari(a)turkuamk.fi

  Marlene Karlsson, Turku University of Applied Sciences
  marlene.karlsson(a)turkuamk.fi

  Kontaktperson: Erika Boman, Högskolan på Åland

  Läs mer om NordicaAPNedu

 • Nätverkskoordinator: Towe Andersson, Novia
  towe.andersson@novia.fi

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund, Högskolan på Åland

 • Nätverkskoordinator: Johild Dulavik, Sjúkraröktarfrödideildin

  Kontaktperson: Anna Lundberg, Högskolan på Åland

 • Nordplus nätverket VAUM

  Nordiskt Nordplus-samarbete för att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte

  Nätverkets koordinator 2020-22

  Umeå Universitet
  SE-90187 Umeå

  Kontaktperson: Pia Hedberg

  Universitetslektor

  Institutionen för omvårdnad  Department of Nursing
  Tfn. +46(0)90-786 9858
  Mobil +46 70-689 3714
  international.nursing@umu.se

  Studerandes rapporter från utbyten här bredvid.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Högskolan i Gävle
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  801 76 Gävle

  Kontaktperson: Eva Westergren
  Universitetsadjunkt, Leg. Sjuksköterska, Med. magister
  evawen@hig.se

  Yrkeshögskolan NOVIA
  Campus Vasa / Utbildning inom social- och hälsovård
  PB 6
  FIN-65200 Vasa

  Kontakpersot: Lisen Kullas-Nyman, lektor, vård
  Tfn 358 (0)6 328 5325
  lisen.kullas-nyman@novia.fi

  Högskolan på Åland
  Sjukskötarprogrammet
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator
  lena.nyman-wiklund@ha.ax

  Tfn +358 (0)18 537 704