Nordplus-nätverk

Nordplus är ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna.

Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningarna även kring gemensamma intensivkurser och projekt.
Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Kontaktuppgifter till våra Nordplus nätverk

 • Nordplus nätverket DANOSFI

  Nordiskt Nordplus-samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem länder.

  Nätverkets koordinator 2020-22

  Högskolan på Åland – Åland University of Applied Sciences
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktpersoner:
  Katarina Ulenius, lektor utbildningsprogrammet för vård
  Tfn 358 18 537 000

  Protokoll från nätverkets möten:
  Network meeting Uppsala 2019
  Network meeting (online) 9/2020
  Network meeting (online) 11/2020
  Network meeting (online) 1/2021
  Network meeting Elverum (hybrid) 2/2021

  Nordplus Intensive Course

  Health and Patient Education – A Nordic Approach

  Studerandes rapporter från VFU-avsnitt kan du läsa i högra spalten.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Høgskolen i Innlandet – Innland Norway University of Applied Sciences (NO-INN)
  Fakultet for helse- og sosialvitenskap  Institutt for sykepleiefag
  Postboks 400
  NO-2418 Elverum, Norge

  International Coordinator, Kjersti Lyngvær
  Tfn. +47 62 43 03 12
  Kjersti.lyngvar@inn.no

  Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
  Visiting address: Myllypurontie 1, Helsinki, Finland
  Postal address: PO Box 4000, FI-00079  Metropolia, Finland

  FI-00079 Metropolia
  FINLAND

  Kontaktperson: Katariina Alava
  International Coordinator, Health Care and Nursing
  Tel. +358 50 595 2033
  katariina.alava@metropolia.fi
  www.metropolia.fi/en

  Uppsala Universitet – Uppsala University
  751 22 UPPSALA

  Kontaktperson: Johanna Sjömar
  Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  Tfn +46 18 471 6648
  johanna.sjomar@kbh.uu.se

  VIA University College
  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  8600 Silkeborg

  Kontaktperson: Helle Stensgaard Karlsen
  International Co-ordinator
  Sundheds- og sygeplejerske
  Master of health promotion, Senior Lecturer
  Tfn +45 87 55 22 82
  hst@via.dk

 • EkoTekNord-nätverket  erbjuder studerande och lärare möjligheter till nordiskt samarbete inom ämnen som företagsekonomi, logistik, språk, kommunikation, IT, och teknik.

  Nätverkskoordinator: Metropolia
  hanna.poikela@metropolia.fi
  suvi.ruippo@metropolia.fi

   

  Kontaktperson: Therese Sjöblom, Högskolan på Åland

  Läs mer om EkoTek Nord

 • Medico fokuserar framförallt på kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare vid sjuksköterskeprogram i Norden och Baltikum med gemensamma nätverksträffar samt anordnande av Nordiska Forum för sjuksköterskeutbildare.

  Nätverkskoordinator: Eva Westergren, Högskolan i Gävle, eva.westergren@hig.se

  Kontaktperson: Veronica Holmström, Högskolan på Åland

  Läs mer om Medico

 • Inom nätverket NordicaAPNedu arbetar vi för att utveckla utbildning i avancerad klinisk omvårdnad. Avancerad klinisk omvårdnad är fortfarande på framväxt i de nordiska och baltiska länderna. Ett samarbete länderna emellan kan stödja utveckling av kvalitativ utbildning inom området. Inom nätverket eftersträvas att dela kunskap och god praxis mellan medlemmarna för vidare spridning till kollegor, klinisk verksamhet, beslutsfattare och allmänheten.

  Nätverkskoordinator: Virpi Sulosaari, Turku University of Applied Sciences
  virpi.sulosaari(a)turkuamk.fi

  Marlene Karlsson, Turku University of Applied Sciences
  marlene.karlsson(a)turkuamk.fi

  Kontaktperson: Erika Boman, Högskolan på Åland

  Läs mer om NordicaAPNedu

 • Nätverkskoordinator: Towe Andersson, Novia
  towe.andersson@novia.fi

  Kontaktperson: Bo Nygård, Högskolan på Åland

 • Nätverkskoordinator: University of the Faroe Islands -school of nursing (FO, University)

  Johild Dulavik, Sjúkraröktarfrödideildin

  johildd@setur.fo

  Kontaktperson: Anna Lundberg, Högskolan på Åland

  I nätverket deltar:
  Absalon UC (DK, University College)
  University College Lillebælt – Odense (DK, University College)
  University College Lillebælt – Svendborg (DK, University College)
  University of the Faroe Islands -school of nursing (FO, University)
  Universtity of Greenland – school of nursing (GL, University)
  University of Akureyri (IS, University)
  University of Nordland  (NO, University)
  University of Agder (NO, University)
  Arcada University of Applied Sciences (FI, University College)
  Ersta Sköndal University Collage (SE, University College)
  University College Borås – school of nursing (SE, University)
  University of Karlstad – school of health sciences (SE, University)
  Luleå University of Technology (SE, University)
  Åland University of Applied Sciences (ÅL, University)

 • Nordplus nätverket VAUM

  Nordiskt Nordplus-samarbete för att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte

  Nätverkets koordinator 2020-22

  Umeå Universitet
  SE-90187 Umeå

  Kontaktperson: Pia Hedberg

  Universitetslektor

  Institutionen för omvårdnad  Department of Nursing
  Tfn. +46(0)90-786 9858
  Mobil +46 70-689 3714
  international.nursing@umu.se

  Studerandes rapporter från utbyten här bredvid.

  Samarbetshögskolor i nätverket

  Högskolan i Gävle
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  801 76 Gävle

  Kontaktperson: Eva Westergren
  Universitetsadjunkt, Leg. Sjuksköterska, Med. magister
  evawen@hig.se

  Yrkeshögskolan NOVIA
  Campus Vasa / Utbildning inom social- och hälsovård
  PB 6
  FIN-65200 Vasa

  Kontakperson: Yvonne Sjöberg-Ehn, lektor i vård
  yvonne.sjoberg-ehn@novia.fi

  Högskolan på Åland
  Sjukskötarprogrammet
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktperson: Bo Nygård

  Tfn +358 (0)18 537 704