Nordplus-nätverk

Nordiska ministerrådet finansierar Nordplus, ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna. Samarbetet sker inom nätverk där högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår. Förutom student- och lärarutbyten samarbetar utbildningarna även kring gemensamma intensivkurser och projekt.

Nordplus nätverket DANOSFI

Nordiskt Nordplus-samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem länder.

Nätverkets koordinator 2018-20

Uppsala Universitet – Uppsala University
751 22 UPPSALA

Kontaktperson: Johanna Sjömar
Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tfn +46 18 471 6648
johanna.sjomar@kbh.uu.se

 

Protokoll från nätverkets möten: Network meeting Uppsala 2019

Studerandes rapporter från utbyten kan du läsa här:

Samarbetshögskolor i nätverket

 • Høgskolen i Innlandet – Inland Norway University of Applied Sciences (NO-INN)
  Fakultet for helse- og sosialvitenskap  Institutt for sykepleiefag
  Postboks 400
  NO-2418 Elverum, Norge

  International coordinator  Tatiana Fedorova
  Tfn +47 62 43 01 60
  tatiana.fedorova@inn.no

 • Högskolan på Åland – Åland University of Applied Sciences
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktpersoner:
  Lena Nyman-Wiklund, Internationell koordinator
  Katarina Ulenius, lektor utbildningsprogrammet för vård
  Tfn +358 18 537 000

 • Högskolan i Halmstad – Halmstad University
  Box 823
  SE-30118 Halmstad

  Kontaktperson: Karin Rasmusson
  Universitetsadjunkt Omvårdnad
  Akademin för hälsa och välfärd
  Tfn +46 72 977 3779
  karin.rasmusson@hh.se

 • Metropolia University of Applied Sciences
  PO BOX 4000 ( Bulevardi 31)
  FI-00079 Metropolia
  FINLAND

  Kontaktperson: Aija Ahokas
  Senior Advisor, International Relations / Manager of Education Export
  Health Care and Social Services

  Tfn +358 50 401 3503
  aija.ahokas@metropolia.fi

 • VIA University College
  Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
  Nattergalevej 1
  8600 Silkeborg

  Kontaktperson: Helle Stensgaard Karlsen
  International Co-ordinator
  Sundheds- og sygeplejerske
  Master of health promotion, Senior Lecturer
  Tfn +45 87 55 22 82
  hst@via.dk

Nordplus nätverket VAUM

Nordiskt Nordplus-samarbete för att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte

Nätverkets koordinator 2020-22

Umeå Universitet
SE-90187 Umeå

Kontaktperson: Pia Hedberg
Universitetslektor

Institutionen för omvårdnad  Department of Nursing
Tfn. +46(0)90-786 9858
Mobil +46 70-689 3714
international.nursing@umu.se

Studerandes rapporter från utbyten kan du läsa här.

Samarbetshögskolor i nätverket

 • Högskolan i Gävle
  Akademin för hälsa och arbetsliv
  801 76 Gävle

  Kontaktperson: Eva Westergren
  Universitetsadjunkt, Leg. Sjuksköterska, Med. magister
  evawen@hig.se

 • Yrkeshögskolan NOVIA
  Campus Vasa / Utbildning inom social- och hälsovård
  PB 6
  FIN-65200 Vasa

  Kontakpersot: Lisen Kullas-Nyman, lektor, vård
  Tfn +358 (0)6 328 5325
  lisen.kullas-nyman@novia.fi

 • Högskolan på Åland
  Vårdprogrammet
  PB 1010
  AX-22111 Mariehamn, Åland

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator
  lena.nyman-wiklund@ha.ax

  Tfn +358 (0)18 537 704

   

   

   

————————————————————————————————————————————————————————————-

Kontaktuppgifter till andra Nordplus nätverk

 • EkoTekNord-nätverket  erbjuder studerande och lärare möjligheter till nordiskt samarbete inom ämnen som företagsekonomi, logistik, språk, kommunikation, IT, och teknik.

  Nätverkskoordinator: Irina Tikka, Metropolia
  irina.tikka@metropolia.fi

  Kontaktperson: Therese Sjöblom, Högskolan på Åland

   

  Läs mer om EkoTek Nord

   

 • Medico fokuserar framförallt på kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte mellan lärare vid sjuksköterskeprogram i Norden och Baltikum med gemensamma nätverksträffar samt anordnande av Nordiska Forum för sjuksköterskeutbildare.

  Nätverkskoordinator: Eva Westergren, Högskolan i Gävle
  eva.westergren@hig.se

  Kontaktperson: Erika Boman, Högskolan på Åland

   

  Läs mer om Medico

   

 • Nätverkskoordinator: Johild Dulavik, Sjúkraröktarfrödideildin

  Kontaktperson: Anna Lundberg, Högskolan på Åland

 • Nätverkskoordinator: Åke Lennander, Mälardalens högskola

  ake.lennander@mdh.se

  Kontaktperson: Jenny Österbacka, Högskolan på Åland

   

  Läs mer om Nordman

 • Nätverkskoordinator: Towe Andersson, Novia
  towe.andersson@novia.fi

  Kontaktperson: Lena Nyman-Wiklund, Högskolan på Åland

 • Nätverkskoordinator: Minna Junttila, JAMK – Jyväskylä UAS

  Kontaktperson: Therese Sjöblom, Högskolan på Åland

  Blogg Smaklig svenska