Elektroteknik – Industriell IT 2

Kurskod E121203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska verktygen för att konstruera och använda system för PC-baserad övervakning, styrning och optimering av distribuerade styr-, övervaknings- och automationssystem.

Innehåll

Komponenter i distribuerade styrsystem och hur dessa samverkar. I detta ingår:
– Operatörsterminaler, HMI-system, SCADA-System och industribussar
– Regulatorer, givare, överföring av analoga signaler
– Standarder för datakommunikation inom distribuerade automationssystem
– Programvara och operativsystem
– Konfigurera, felsöka i och använda PC-baserade övervaknings- och styrsystem

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter, godkända övningar, aktivitet vid laborationer

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling, uppgiftsbeskrivningar

Förkunskaper

E121103 Industriell IT 1
E107301 Mätteknik 3

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projektuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:52