Elektroteknik – Industriell IT 2

Kurskod E121203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska verktygen för att konstruera och använda system för PC-baserad övervakning, styrning och optimering av distribuerade styr-, övervaknings- och automationssystem.

Contents

Komponenter i distribuerade styrsystem och hur dessa samverkar. I detta ingår:
– Operatörsterminaler, HMI-system, SCADA-System och industribussar
– Regulatorer, givare, överföring av analoga signaler
– Standarder för datakommunikation inom distribuerade automationssystem
– Programvara och operativsystem
– Konfigurera, felsöka i och använda PC-baserade övervaknings- och styrsystem

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.
Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen, godkända projektuppgifter, godkända övningar, aktivitet vid laborationer

Material

Artikelsamling, uppgiftsbeskrivningar

Prerequisite

E121103 Industriell IT 1
E107301 Mätteknik 3

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer, projektuppgifter

Utskriven 29 oktober 2020 kl 16:09