Elektroteknik – Elritning

Kurskod E101501
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna tolka och på ett principiellt plan uppgöra industriell teknisk dokumentation som används inom relevanta områden av el-, elektronik- och automationsbranschen.

Contents

– Ritstandarder
– Symboler, ritteknik och -metoder
– CAD-elritning
– CAD-elektronikritning.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

Material

-*Relevanta standarder och CAD-manualer enligt lärarens anvisningar.

Prerequisite

Teknisk ritning

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, handledda CAD-övningsarbeten i klass, inlämningsuppgifter.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:30